Deň mučeníkov

186

Katolícka cirkev si 24. marca pripomína modlitbami a pôstom misionárov-mučeníkov

Bratislava 23. marca (TASR) – Katolícka cirkev si 24. marca pripomína Deň modlitby a pôstu za misionárov-mučeníkov. Pripadá na výročný deň smrti arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera zo San Salvadora, ktorého útočníci zavraždili v marci 1980 priamo počas bohoslužby.

K spomienke Dňa modlitieb a pôstu za misionárov a mučeníkov sa záujemcovia môžu pripojiť niekoľkými spôsobmi. Napríklad obetovaním svojich modlitieb, úsilím o zmier v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, návštevou chorých a v neposlednom rade je možné podporiť prácu misionárov aj finančne – stačí poslať peniaze ušetrené pôstom napríklad Pápežským misijným dielam.

Uctiť si pamiatku misionárov, ktorí podstúpili násilnú smrť pre ohlasovanie evanjelia, je možné aj prostredníctvom modlitby krížovej cesty zostavenej priamo pre túto príležitosť.

Podľa agentúry Fides bolo v roku 2012 zabitých celkom 12 misionárov – šiesti kňazi na území Latinskej Ameriky, traja kňazi a jedna rádová sestra v Afrike, jeden kňaz a jedna laická pastoračná pracovníčka v Ázii.

Z údajov agentúry tiež vyplýva, že od roku 1980 až do roku 2011 bolo brutálne zavraždených viac ako tisíc misionárov, z toho najviac v dekáde 1990-2000, keď bolo zaznamenaných 604 prípadov týchto násilných úmrtí. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) v Bratislave.