Zvir 5. augusta 2012: Miesto, ktoré si vybrala Mária

691

 Takmer 20 000 pútnikov prišlo v nedeľu 5. augusta na archieparchiálnu odpustovú slávnosť na Horu Zvir pri Litmanovej, ktorá bola súčasťou slávenia Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda, ktorým si Cirkev na Slovensku pripomína 1150. výročie príchodu slovanských vierozvestcov na naše územie.
Medzi pútnikmi bol aj vladyka Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup, ktorý je hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.
Bol hlavným celebrantom slávnostnej archijerejskej svätej liturgie, ktorú v priamom prenose vysielala Slovenská televízia. Zároveň sa pútnikom prihovoril v homílii.

Najprv pútnikov pozdravil od miliónov ukrajinských gréckokatolíkov, ktorí žijú na Ukrajine a v iných krajinách sveta a v mene Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vzdal úctu tisíckam gréckokatolíckych veriacich na Slovensku, ktorí v minulosti za vieru trpeli, ba mnohí za ňu dali aj svoj život.
Poďakoval aj tým gréckokatolíkom, ktorí tu žijú svoju vieru v súčasnosti. Vychádzal z nedeľného evanjelia, v ktorom otec priviedol svojho syna k Ježišovi Kristovi, aby ho uzdravil.

„Ten, kto verí a žije z Božej sily, vidí aj neviditeľné, počuje nepočuteľné. Takému človeku nič nie je nemožné. Ježiš ďalej v evanjeliu hovorí, že ak naša viera bude ako malé horčičné zrnko, budeme prenášať vrchy.
Najväčšia hora, ktorú viera môže presunúť, preklenúť, je priepasť medzi človekom a Bohom. Je to účasť na Božej láske, na Božom pomazaní.“

Kazateľ načrel aj do histórie: „Keď si Bohorodička vybrala toto miesto, zodpovedalo to času, keď Cirkev v našich krajinách nadobúdala slobodu.

Letecké videozábery a foto:  Mária  Žarnayová

Panenská Bohorodička do svojho života prijala Slovo, ktoré sa stalo telom. Je prvou učiteľkou viery pre nás veriacich, kresťanov. Na túto svätú horu prišla, aby nás upevnila vo viere. Presvätá Bohorodička poukázala na to malé horčičné zrnko, Gréckokatolícku cirkev. Dnes vidíme, ako toto zrnko rastie, ako tisícky veriacich môžu slobodne počúvať Božie slovo a žiť ho vo svojom živote. To, čo predtým bolo nemožné, dnes sa uskutočňuje.“

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120806015

Čas rozhodnutia – audio-záznam, rozhovor s Ivetou Korčákovou – v júli 1995 časť1

Čas rozhodnutia – audio-záznam, rozhovor s Ivetou Korčákovou – v júli 1995 časť2