Zemetrasenie odkrylo dokumenty

436

Ničivé zemetrasenie v novozélandskom meste Christchurch odkrylo historické dokumenty.

Rukou písaný pergamen, uložený vo fľaši, a uzatvorený medený valec sa našli v soche zakladateľa mesta z 19. storočia, ktorú otrasy strhli na zem. Obsahujú cenné dokumenty, uviedol dnes starosta Christchurchu Bob Parker.

Socha sa nachádza na centrálnom námestí blízko historickej katedrály. Na zem spadla počas zemetrasenia z 22. februára, pri ktorom zahynulo najmenej 155 ľudí. Nájdené predmety teraz skúmajú odborníci z miestneho múzea. Zdá sa, že obsahujú odkazy a vízie zakladateľov mesta.

„Vyzerá to takmer ako Boží zásah, že vyšli na svetlo teraz, aby poskytli inšpiráciu, ktorú potrebujeme v tomto najťažšom období,“ povedal Parker.

Zdroj : http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/clanek.phtml?id=1227383

 

PS : „Inšpiráciu“, resp. odkaz nám všetkým (nie len obyvateľom mesta Christchurch) dáva Boh. List Rimanom 1,18-32 :

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.
Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.
Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.
Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.
Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,
plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,
utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,
sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní.
Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.
www.pomocnudznym.sk