Vyhlásenie ku Gay Pridu, alebo Slovakia in Future

293

Rozšírené znenie vyhlásenia podporovateľa PRIDE

Ciele Dúhového PRIDE pochodu uverejnené na stránke akcie sú uvedené veľmi všeobecne a skrátene. Preto sa investigatívny časopis „Slovakia in Future“ rozhodol exkluzívne priniesť ich rozšírené znenie upravené vo forme vyhlásenia. S láskavým dovolením šéfredaktora časopisu Dana Fabulátora ho prinášame aj na tomto mieste. Iste bude nápomocné každému podporovateľovi pochodu, aby si tak lepšie mohol uvedomiť a následne i hájiť jeho ušľachtilé ciele.

Vyhlásenie:

Ja (doplňte sem prosím svoje meno) podporujem Dúhový PRIDE pochod a preto vyhlasujem, že:

niet podstatného rozdielu medzi manželstvom muža a ženy a manželstvom homosexuálov;
hrdo odmietam, aby rodina založená manželstvom – trvalým zväzkom muža a ženy – bola štátom privilegovaná, pretože sú tak diskriminované iné, rovnako hodnotné typy rodín napr. bisexuálov alebo transgender ľudí;
hrdo podporujem práva detí, aby mali v škôlkach a školách možnosť byť formované aktivistami lesbami, homosexuálmi, bisexuálmi a transvestitmi, ktorí im dokážu sprostredkovať celé spektrum videnia sveta potrebné k rozvoju ich osobnosti;
hrdo podporujeme zavedenie sexuálnej výchovy v materských, základných a stredných školách; tá má vychádzať z nediskriminačného vnímania sexuality, deti nesmú byť deformované zastaranými predstavami o rodinných vzťahoch, ale vedené k odhaľovaniu a sprístupneniu všetkých foriem sexu;
hrdo volám po tom, aby sa nahradilo používanie slov matka a otec na rodič jedna a rodič dva, prípadne rodič tri, …;
hrdo volám po tom, aby bolo zrušené rozdelenie toaliet na ženské a mužské ako prekonané stereotypy diskriminujúce transgender ľudí;
hrdo podporujem, aby sa v procese adopcie neuprednostňovali manželské páry pred gejmi, lesbami a ostatnými LGBT ľuďmi; v dôsledku ich doterajšej dlhodobej diskriminácie som za ich pozitívnu diskrimináciu, aby LGTB ľudia boli pri adopciách uprednostnení, pretože dokážu rovnako ľúbiť ako ostatní, čo je omnoho dôležitejšie ako vedecky overené, ale spoločensky prekonané fakty o potrebe oboch výchovných vzorov muža a ženy;
hrdo podporujem zákaz všetkých výrokov, ktoré LGTB ľudia označia za neakceptovateľné a preto v tejto veci podporujem prijatie výnimky v slobode prejavu;
hrdo odmietam akúkoľvek psychologickú či terapeutickú pomoc LGBT ľuďom, ktorí prejavili túžbu po vysporiadaní sa so svojou identitou, terapia nie je možná v žiadnom prípade; to, že vznik homosexuality nie je vedecky jednoznačne vysvetlený na to nemá a nebude mať žiaden vplyv;
som hrdý na všetkých, ktorí znemožňujú psychológom a terapeutom, aby sa takejto pomoci venovali;
hrdo odsudzujem rozhodnutie Slovinska, ktoré na základe referenda neumožnilo uzatváranie manželstiev medzi ľuďmi rovnakého pohlavia a tiež adopciu detí týmito pármi ako spiatočnícke, protieurópske a protisvetové;
hrdo odsudzujem Maďarsko, ktoré vyhradilo manželstvo iba pre vzťah muža a ženy; vzhľadom k tomu, že to Maďarsko prijalo bez odsúhlasenia v Bruseli, podporujem jeho medzinárodnú a ekonomickú izoláciu;
som hrdý na podporu od toľkých veľvyslancov a vyslovujem želanie, aby nám radili a vplývali na vnútorné záležitosti Slovenska aj v iných oblastiach;
hrdo volám po revízii vnímania ľudských práv nie ako objektívne a rozumom spoznaných, ale podporujem ich výklad na základe väčšinového presadzujúceho sa názoru;
hrdo podporujem právo každého kreovať a obhajovať akúkoľvek požiadavku v mene ľudských práv.
V Bratislave dňa 9. 6. 2012

PS: Pre hrdé prihlásenie sa k tomuto vyhláseniu odporúčame vytlačiť si toto kompletné znenie na A4 hárok, zaliať do fólie a hrdo zavesiť v práci na nástenku.

PS2: Existencia časopisu „Slovakia in Future“ je krajne nepravdepodobná. Právo na dezinformáciu je vyhradené, pričom ale nemožno vylúčiť podobnosť s realitou

Marek Michalčík, štvrtok 7. júna 2012 18:54

 

7. jún 2012
Vážení sympatizanti, podporovatelia, priatelia,

dnes sa na vás obraciame opäť s aktualitami na podporu manželstva, pretože sobotná akcia na podporu homosexuálnych manželstiev  bude sprevádzaná predstieranými sobášmi, má podporu mnohých veľvyslancov a primátora Bratislavy a preto sa teší veľkému záujmu médií. V tejto situácii už mlčanie či ignorovanie nestačí. Manželstvo potrebuje našu priamu podporu. Ponúkame vám niekoľko možností.

S úctou

Marek Michalčík

Fórum života

     ————————————————————————————-

Svoju činnosť môžeme vyvíjať iba vďaka darcom. Ďakujeme všetkým za podporu!
Činnosť Fóra života môžte podporiť na účte 0422874576/0900 alebo on-line. Ďakujeme!
Email Fora života – odporučte linku vašim známym na odber nášho pravidelného emailu.
Staňte sa našimi podporovateľmi v Klube Fóra života
a priateľmi na stránke Fóra života na Facebooku.

        ————————————————————————————-——————

Manželstvo potrebuje podporu, nie destabilizáciu

Vyhlásenie Fóra života na podporu manželstva

Fórum života so znepokojením vníma tzv. Dúhový PRIDE v Bratislave, ktorý je plánovaný na 9. júna a súčasťou ktorého majú byť predstierané sobáše ľudí rovnakého pohlavia pod záštitou primátora Milana Ftáčnika. Fórum života podporuje rodinu založenú trvalým manželským zväzkom medzi mužom  a ženou, pretože iba takéto rodiny dokážu zabezpečiť stabilitu spoločnosti a zdravý rozvoj novej generácie. Viac …

Hrdí na rodinu – živá reťaz

50 mladých ľudí a rodín vytvorí v Bratislave v sobotu 09.06.2012 o cca 13:30 živú reťaz pospájanú červenými stuhami. Mladí pôjdu v červených tričkách s bielou potlačou a s nápismi: RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ, MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI,  HRDÍ NA RODINU. Pozývame najmä mladých a rodiny. Viac …

 

Skutočný PRIDE

Stále je možné podporiť aj Otvorenú výzvu verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva. Viac …

 Srdce z topánočiek tentoraz v Trnave

Dobrovoľníci Fóra života budú v sobotu na najväčšom gospelovom Festivale Lumen v Trnave spoluorganizovať netradičný workshop. Pôjde o „reparát“ zostavenia veľkého srdca z 13 000 detských topánočiek, do ktorých chýba rovnaký počet detí, lebo každý rok zomrú pri umelom potrate. Stavanie srdca sa uskutoční s dovolením a podporou pôvodných organizátorov. Srdce sa začne stavať v sobotu 9. 6. 2012 o 9.00 na parkovisku pri Kalokagatii v Trnave. Všetci, ktorí chcete pridať ruku k dielu, ste srdečne vítaní. O 14.30 potom bude spoločné fotografovanie pri tomto srdiečku.

K téme viac na blogu Tomáša Kováčika

 

Byť fanúšikom Fóra života na Facebooku má zmysel

Zatiaľ čo jedna nemenovaná organizácia venujúca sa ochrane zvierat má na Facebooku vyše 66 tisíc. fanúšikov, počet našich podporovateľov ani zďaleka nedosahuje takéto číslo. Pomôžte nám ich dobehnúť a vplývať tak na väčší počet občanov.

Kliknite na „Páči sa mi“ na našej stránke. Ďakujeme.