Fórum života: Odmietame homosexuálne divadlo

624

Fórum kresťanských inštitúcii vyjadrilo podporu rodine
P:3, 08. 06. 2012 14:49, DOM

Bratislava 8. júna (TK KBS) – Fórum kresťanských inštitúcii vyjadrilo podporu manželstvu a prirodzenej rodine. Vyhlásenie Fóra prinášame v plnom znení. 

ÁNO manželstvu a prirodzenej rodine, NIE presadzovaniu agendy LGBT

Fórum kresťanských inštitúcií, iniciátor a celoslovenský koordinátor podujatia Deň rodiny rešpektuje dôstojnosť každého človeka a je proti tomu, aby niekto odsudzoval toho druhého na základe sexuálnej orientácie. Zásadne ale odmietame každý, hoc aj fiktívny pokus napodobňovať sobáš alebo manželstvo osobami rovnakého pohlavia, ako dehonestujúci pravú hodnotu rodiny. Žiadne spolunažívanie osôb rovnakého pohlavia nedokáže nahradiť fungujúcu rodinu založenú na vzťahu muža a ženy, ktorá prináša spoločnosti novú generáciu, učí ju budovaniu vzťahov v mužskom aj ženskom rozmere osobnosti a prináša spoločnosti ekonomické hodnoty.

Uvedomujeme si neľahký údel všetkých, ktorí svoju sexualitu prežívajú „neštandardným spôsobom“, vážime si ich snahu žiť plnohodnotný život a prispieť k slobodnejšej, spravodlivejšej a tolerantnejšej spoločnosti, ale snahu o napodobňovanie manželstva a uzákonenie podobných zväzkov nepokladáme za skutočné riešenie ich situácie.

Rodina založená na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar, nemá rovnocennú náhradu.

TK KBS informoval Jozef Predáč