Voľby do VÚC 2013 a Magnificat Slovakia – oficiálne výsledky

369

Milí priatelia, tak – máme za sebou „volebný krst“. Bol jedným z postupných krokov, ktoré robíme na našej ceste.  V prvom rade sa chcem poďakovať Pánu Bohu a Panne Márii za túto možnosť svedectva, akým je vystúpiť  na obhajobu Božích záujmov v našej slovenskej spoločnosti. Vďaka patrí aj vám všetkým, našim členom, voličom a sympatizantom, ľuďom,  ktorí sa modlili za tieto voľby.    Ďakujem samozrejme všetkým ochotným ľuďom, ktorí nám pomáhali a pomohli v  príprave a realizácii našej kampane, tým, ktorí finančne prispeli. A ďakujem najmä našej usilovnej  „prieskumnej čate“ kandidátov, ktorí prijali oslovenie vystúpiť s týmto svojím rozhodnutím a so svedectvom svojho života a viery do verejnej  sféry.

magnific2 Viete, keď som počúval z úst  novinárov vety ako „odkiaľ ste sa vynorili“, „kto to ste“„veď vy vlastne neexistujete“,  a poznámky o „mini“ – či dokonca „mikrostranách“,  napadlo ma podobenstvo o horčičnom semienku:  „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“  (Mt 13, 3,1-32)

Krok, akým bolo aj rozhodnutie  ísť do volieb prináša určité “chvíle pravdy“.  Tu teraz nejde o výsledok v podobe hlasov a kresiel. Ide o zviditeľnenie Božieho hlasu na tejto zemi, o svedectvo, o príklad, že si môžeme navzájom slúžiť.  Nestalo sa nič iné, než Božia vôľa.   Nebuďme sklamaní.  Bola Panna Mária sklamaná, keď ju poslali preč od všetkých dvier a šla porodiť Spasiteľa sveta do maštale?   Nie, prijímala Božiu vôľu a plnila ju aj v nepohodlí.

Hovorím často našim ľuďom:  Môžem vám ponúknuť iba pot, krv a slzy.   Pán Ježiš je ešte adresnejší. Ukazuje nám kríž, na ktorý ho pribili,  túto jedinú cestu spásy.

Panna Mária už dlhé roky vyučuje a vedie náš národ.  Aký má ohlas, to vidno na našom praktickom živote. Ona je s nami, ale – sme aj my s Ňou?  To je na zamyslenie sa.

Dnes som videl na výsledkoch včerajších volieb do VÚC náš slovenský „reál“.  Len na porovnanie:  V okrese Prievidza (trenčiansky samosprávny kraj)   získal pán MUDR. Mohamed Hemza – SMER-SD  (netuším, kto to je)  vyše 4034 hlasov. A MUDr. Anna Záborská,  bojovníčka za život, poslankyňa EU, dlhoročná známa politička – 2 538!

Nuž ale ďalej:  Napriek tomu, že Magnificat Slovakia je údajne  „mikrostrana“, o ktorej „nevedia že existuje“, napriek tomu, aký postoj schytávame od našich protivníkov, ale aj od „vlastných“, od ktorých by sme vlastne očakávali podporu –  napriek tomu považujeme náš  „politický krst“  za primeraný, a dokonca úspešný.  Spozorovali sme  aj sympatie, ktoré sme neočakávali,  a to nás teší. Naši kandidáti,  v súčasnej politike  vlastne úplne neznámi ľudia, získali slušný počet hlasov. Tešíme sa aj z vás, milí voliči, ktorí ste dali hlas Božiemu programu a veríme, že sa stanete našimi stálejšími spolupracovníkmi.

Privítame vaše ohlasy – milí naši kandidáti  a voliči – prípadne postrehy a skúsenosti z volieb.

znakPrinášame prehľad o hlasoch pre našich straníckych kandidátov:  

Bratislavský samosprávny kraj

Ako kandidát na predsedu Mgr. Anton Čulen získal:  1189 hlasov  (0,99%) – 8. miesto z 12-tich

Ako kandidát na poslanca –  1475 hlasov

Kandidáti na poslancov:  Bsba. Marek Mácha – 544,  Ivan Parák – 361, Mgr. Milan Horčičák – 212, Tibor Novotka – 139

 Nitriansky samosprávny kraj:

Kandidát na predsedu  Róbert Dick získal:  1171 hlasov (1,18%)  6. miesto zo 7-mich,  Ako kandidát na poslanca – 499 hlasov

Kandidáti na poslancov: Ing. Rudolf Hlavatý – 898,  Mgr. Mária Csákiová – 434 , Mgr. Lívia Csíková – 274

 Trenčiansky samosprávny kraj:

Kandidát na poslanca:   Ing. Arch. Anton Barták – 709

 Žilinský samosprávny kraj

Kandidátky na poslancov:  Mária Sluková – 1003,  Mgr. Eva Horváthová – 688

 Prešovský samosprávny kraj:

Kandidáti na poslancov:  Anna Virová – 287,  Andrej Rusňák – 287, Milan Paluba – 212

Košický samosprávny kraj

Kandidáti na poslancov:  JUDr. Slavomír Žužo – 584,  Mgr. Vladimír Juroš – 471, Miroslav Čonka – 449, Andrej Kocák – 417,  MUDr. Vladimír Komár – 206

 Celkovo naši 20-ti  kandidáti získali  12 509 voličských hlasov, čo je priemer 625 hlasov na jedného.   Gratulujeme!

V  krajoch, v ktorých pokračujú  voľby do VÚC   na župana druhým kolom, nechávame – ohľadne ďalšej volebnej účasti  – svojim sympatizantom  a voličom  voľnú ruku.

MagnificatSlovakia Čo nás čaká?  Obeta, práca, evanjelizácia.  Nebudeme sa obzerať za pluhom. Kto raz povedal Bohu ÁNO,  nemal by mu vzápätí povedať NIE.  Všetkým našim kandidátom blahoželám. A to najmä k tomu, že svojím životom dospeli k takému rozhodnutiu, akým je svedčiť o Bohu na verejnosti, prijať riziká takejto evanjelizácie, a prijať aj nepochopenie a azda aj odsúdenie.

Volebným darčekom pre nás je začiatok tejto cesty.  A skromný začiatok  je oveľa menšou skúškou ako prípadný okamžitý úspech.  To by bol naozaj problém.  Buďme pri zemi.  Pamätajme na ono horčičné zrnko. Začneme teraz pracovať užšie a konkrétnejšie.  MUDr. Silvester Krčméry pred súdom v 50-tych rokoch povedal:  „Vy máte moc, ale my máme pravdu.“

Treba len dodať:   Nie všetky bitky budú víťazné. Ale vojna je už vyhratá.  Ide o to, koľkým ľuďom ty, ja, my všetci pomôžeme otvoriť oči,  spoznať pravdu,  priniesť Evanjelium.

Panna Mária Sedembolestná, Patrónka nášho národa, oroduj za nás!

Anton Selecký