Svedectvá: Nech tak svieti vaše svetlo

314

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.

 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

(Mt 5, 13-16)

OD BEZNÁDEJI K NÁDEJI

Zuzka

Dominika

Jasna

Svetlana

Narkoman

Adela

Vladimír

Ján

Vlasta