VOĽBY DO EUROPARLAMENTU – 24. máj 2014: Politici nemajú sľubovať, ale konať

292

 

Magnificat Slovakia: Nesľubujeme,

nerečníme, nevyhovárame sa.

Konáme

portrét2Dňa 11. mája 2014 sa v Skalici konalo prvé sv. prijímanie detí tohto dekanátu.  K prvému sv. prijímaniu pristúpila aj maloletá Anetka Spáčilová (na obr.),  ktorá počas troch posledných rokov prežila nevšedný  zápas.  

Toto dievčatko obhájilo svoje právo na svojich milujúcich adoptívnych rodičov. Právo, o ktoré chce v súčasnosti bruselská legislatíva obrať  všetky, aj dobre fungujúce rodiny. 

IMG_0638Naša  strana bola pri tomto prípade od jara 2013. Po peripetiách s mašinériou ministerstva  práce, sociálnych vecí a rodiny, a najmä vďaka obidvom rodičom a malej Anetke bol v tomto prípade v septembri  2013 vynesený konečný rozsudok.   Anetka sa vrátila do svojej rodiny. 

Dvaja

 

           V nedeľu 11. mája 2014 prežila svoj veľký sviatok.  Nebyť jej odhodlania,  viery a vytrvalosti by bola jej budúcnosť veľmi otázna.  Anetka je príkladom pre každého z nás. Pre každého, kto chce vytrvať a uchovať si svoju slobodu, svoju rodinu, a výchovu detí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

IMG_0639A o toto sa chce usilovať  naša strana Magnificat Slovakia aj v Európskom Parlamente.  Nečakajme, až budeme musieť tu doma písať petície, či bojovať s veternými mlynmi štátnej byrokracie.  Svoje deti môžme chrániť už priamo v Bruseli.  Nedovoľme hazardovať s našimi rodinami, ani s výchovou či osudom svojich detí.        Anton Selecký

magnific2Dňa 24 mája 2014 sa rozhodne, a to v kľúčových voľbách do Európskeho Parlamentu.  Ak zaváhame, s najväčšou pravdepodobnosťou  už budeme môcť túto chybu len ťažko napraviť.  A nezabúdajme na slová Ježiša:

„Veru, hovorím vám: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25:40)

voľbyStrana

Magnificat

Slovakia 

strana ľudí

dobrej vôle  

má číslo 6

Kandidáti:

Mgr.  Marko SEMEŠ, M.B.A

Bc. Pavol KOVÁČ

Nezabudnite!     

Dňa 24. mája 2014,

na sviatok Panny Márie –

Pomocnice kresťanov

rodina.pg