Video: Smrť – a čo ďalej?

482


„Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť“ (1 Kor 15:25-26)
„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Jn, 25,26)