Video: Sviečková manifestácia – pohľady z archívu

468

Milí priatelia, v rámci výročia tzv. „sviečkovej manifestácie“ zo dňa 25. marca 1988 prinášame niektoré archívne záznamy z tejto udalosti. Azda z nich vyplynie aj po toľkých rokoch poučenie a obraz toho, ako a z ktorého uhla sa možno na veci pozerať. Aby sme ich nemuseli prežiť ešte raz, v inej farbe, ale v podobnom prevedení…
Anton Selecký

Bratislavský Veľký piatok –  odkaz jednoty Slovenska

Marcové zore nádejí

Politický vývoj v Československu po roku 1945, osobitne cirkevná politika KSČ po februári 1948 nezohľadňovali základné potreby širokých vrstiev spoločnosti. Nepriaznivý politický vývoj v cirkevnej oblasti zasiahol osobitne Slovensko, jeho hlboké náboženské tradície a život. KSČ presadzovala ideologické projekty nového spoločenského poriadku na nedemokratickom základe, cestou násilia a v rozpore so skutočnou vôľou ľudu. Mechanizmus štátnej kontroly na cirkvami, nezákonnosti vyplývajúce zo svojvôle štátnej moci, kriminalizovanie pozitívnych a vysoko humánnych aktivít kňazov i laikov, znevažovanie náboženského cítenia, zneucťovanie osobností viedli k reálnej kríze vzťahov štátu a Cirkvi.

Už v prvých rokoch odňala štátna moc Cirkvi živnosť (majetky). Zastavila vydávanie novín a časopisov. Školstvo bolo poštátnené, cirkevné organizácie a spolky zrušené. Napokon sa pristúpilo k uväzneniu biskupov, stoviek kňazov, rehoľníkov i laikov.

Deklarovanie náboženskej slobody štátom sprevádzalo porušovanie základných ľudských práv a slobôd, diskriminácia veriacich vo všetkých sférach verejného života a program násilnej ateizácie spoločnosti.Toto faktické postavenie veriacich bolo deklarované i v ponižujúcich zákonoch, napr. V Zákone o dozore štátu nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Okrem obdobia rokov 1968 -1969 nenastala v cirkevnej politike KSČ žiadna pozitívna zmena.  Viac na …

https://www.magnificat.sk/archiv-antona-seleckeho/bratislavsky-velky-piatok-odkaz-jednoty-slovenska/

Zásah na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. marca 2012