Video: Kľúč k Triumfu – alebo 5. mariánska dogma

446

 

Dňa 15. septembra slávime štátny sviatok, a sviatok celého Slovenska – zasväteného Sedembolestnej Panne Márii. Úloha Panny Márie smerom k nám – bola pod Krížom ustanovená samotným Spasiteľom slovami „Hľa, Matka tvoja“. Panna Mária vo svojich bolestiach bola na Kalvárii duchovne Spoluukrižovaná so svojím Synom. O jej poslaní ako Sedembolestnej, ktoré má v dejinách spásy celkom výnimočný charakter, hovorí dokumentárny film Kľúč k Triumfu.
Anton Selecký


UPOZORNENIE: ÚDAJE ZAČIATOČNÝCH TITULKOV SÚ UŽ STARÉ – FILM BOL DABOVANÝ VIAC ROKOV DOZADU, PLATÍ UŽ LEN www.avemaria.sk a adresa Združenia AVE.
A. Selecký

Slovenský preklad (text) dokumentárneho filmu Kľúč k triumfu:

coredemptrix

http://www.magnificat.sk/2010/05/panna-maria-spoluvykupitelka-prostrednicka-orodovnicka/

http://www.sedembolestna.sk/
KARDINÁLI IDÚ V ČELE – NÁŠ ČAS ICH NASLEDOVAŤ

Dr. Mark Miravalle

 Počas posledných niekoľkých týždňov sa stalo niekoľko udalostí, ktoré môžeme interpretovať ako historické kroky, vedúce k slávnostnému vyhláseniu piatej mariánskej dogmy o Panne Márii Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke:

 Dňa 11. januára 2008 vydal pápež Benedikt XVI. príhovor ku Svetovému dňu chorých na 11. februára, v ktorom vyjadril spoluvykupiteľskú úlohu Panny Márie s Ježišom na Kalvárii. Svätý Otec v príhovore konštatuje:

Mária je vzorom úplného sebadarovania Božej vôli: vo svojom srdci prijala večné Slovo a počala ho vo svojom panenskom lone. Mária dôverovala Bohu a svojou dušou prebodnutou mečom (porov. Lk 2, 35) neváhala podieľať sa na utrpení svojho Syna, obnovujúc tak pri päte kríža na Kalvárii (porov. Lk 2, 35) svoje “áno” zo Zvestovania. … Spojená s obetou Krista, Mária, Mater Dolorosa, ktorá pri päte kríža trpela so svojím Božským Synom, dáva cítiť, že je zvlášť blízko kresťanskému spoločenstvu, ktoré sa schádza okolo svojich trpiacich členov, ktorí nosia znamenia utrpenia Pána. Mária trpí s tými, ktorí sú sužovaní, s nimi dúfa a je im útechou a podporuje ich svojou materinskou pomocou. A nie je snáď pravda, že duchovná skúsenosť mnohých a mnohých chorých nás vedie k tomu, aby sme stále viac rozumeli, že “Boží Vykupiteľ chce preniknúť dušu každého trpiaceho cez srdce jeho svätej Matky, prvej a najpovýšejejšej zo všetkých vykúpených”? (Salvifici Doloris, 26)

 

  • Dňa 8. februára 2008 vydalo päť kardinálov tlačovú správu týkajúcu sa ich listu z 1. januára 2008, ktorý adresovali všetkým kardinálom a biskupom sveta a v ktorom pozývajú vyšších cirkevných hodnostárov sveta, aby sa pridali k ich požiadavke na pápeža Benedikta XVI., aby slávnostne vyhlásil dogmu o úlohe Preblahoslavenej Panny Márie ako Duchovnej Matky ľudstva pod jej tromi dôležitými úlohami ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky všetkých milostí a Orodovníčky. Títo piati kardináli, Emimecie – Telesphore kardinál Toppo, Luis kardinál Aponte Martínez, Varkey kardinál Vithayathil, Ricardo kardinál Vidal a Ernesto kardinál Corripio Ahumada priložili k tejto výzve svoj návrh (či petíciu) a pozvali všetkých kardinálov a biskupov, aby ho podpísali a poslali Svätému Otcovi (viď priloženú tlačovú správu a návrh).

 

  • Dňa 11. februára 2008 jeho eminencia Javier kardinál Lozano Barragán, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, predsedal oficiálnej svätej omši ku Svetovému dňu chorých v bazilike sv. Petravo Vatikáne. Vo svojej homílii a v komentári k pretým vydanému príhovoru Svätého Otca ku Svetovému dňu chorých kardinál Lozano Barragán ponúkol hlboké učenie o Máriinej úlohe ako Spoluvykupiteľke s Ježišom na Kalvárii, odvolávajúc sa na Pannu Máriu ako na “Spoluvykupiteľku” so Spasiteľom ľudstva. Výňatky z kardinálovej homílie boli uverejnené na internetovej stránke Vatikánskej Informačnej Služby:“Aby sme odpovedali na úplnú lásku kríža,” povedal kardinál Lozano, musíme vysloviť “bezpodmienečné ´áno´tajomnému plánu Vykupiteľa, ´áno´, ktoré znamená plnosť lásky. Toto úplné ´áno´lásky je Nepoškvrnené počatie našej drahej Matky Márie,” ktorá mala účasť ”na Kalvárii ako spoluvykupiteľka (corredentrice) so Spasiteľom. … Kristus na kríži trpel všetky bolesti, ktoré trpela jeho presvätá Matka. A ona v Kristovi trpí všetky naše bolesti, osvojuje si ich a vie, ako má s nsmi súcitiť. Naše utrpenie je aj jej utrpením.”

 

  • V týždni od 11. do 18. februára2008 aaž dodnes veľké množstvo katolíckych a svetských médiálnych zdrojov na celom svete, od agentúry ZENIT v Ríme, cez EIN News v Belgicku, cez internetovú stránku Katolíckej biskupskej konferencie Filipín, cez CatholicWorld News vSpojených štátoch amerických, cez Catholic Exchange stránky vo viacerých krajinách a jazykoch, až po tisícky národných, oblastných a miestnych mediálnych stránok a internetových blogov na celom svete, ohlasujú a komentujú túto iniciatívu kardinálov za piatu mariánsku dogmu.

Čo to znamená pre tých z nás, čo sme sa roky modlili a dúfali vo vyhlásenie piatej mariánskej dogmy? Čo to znamená pre tých z nás, čo veria, že s vyhlásením tejto mariánskej pravdy pápežom príde k historickému vyliatiu milostí Ducha Svätého cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, niečo ako “Nové Turíce”, za ktoré sa modlil blahoslavený pápež Ján XXIII. na Druhom vatikánskom koncile, alebo “Nová jar”, za ktorú sa modlil pápežJán Pavol II.,alebo konečne “Éra pokoja” prisľúbená Pannou Máriou vo Fatime?

Znamená to toto: Modliť sa. Prosím, modlite sa za piatu mariánsku dogmu ako ste sa ešte nikdy doteraz nemodlili.

Od tohto dňa, prosím, majte pápeža Benedikta a piatu mariánsku dogmu trvalo vo vašich úmysloch každodenného ruženca, vo vašich úmysloch svätých omší a vo vašich každodenných obetách.

Tento rok pripadá sviatok Zvestovania Pána na 31. marec (pre skorý dátum Veľkej noci). Radi by sme tohtoročný 31. marec ustanoviť za “Svetové ružencové ťaženie za piatu mariánsku dogmu“. Pozývame vás všetkých, aby ste sa modlili ruženec vo svojich rodinách, v modlitbových skupinách a vo farnostiach za naplnenie požiadavky piatich kardinálov na pápeža Benedikta XVI., aby vyhlásil Pannu Máriu ako Duchovnú Matku ľudstva, Spoluvykupiteľku, Prostredníčku všetkých milostí a Orodovníčku.

Okrem modlitby vyučujte a šírte existujúcu doktrínu Cirkvi o duchovnom materstve Panny Márie ako Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke vo svojich rodinách, v školách a na svojiich pracoviskách, a ak je to možné, aj z kazateľní. Obhajujte Máriu ako by mali deti obhajovať pravdu o svojej skutočnej Matke – vždy s láskou k blížnemu, ale aj so svätou odvahou.

Kardináli idú na čele. Je tu čas pre nás, aby sme ich nasledovali, podporovali a vykonali svoj podiel na tom, aby sa posunulo vpred veľké historické ovocie piatej mariánskej dogmy a jej následné najvyššie milosti pokoja a vykúpenia pre Cirkev a pre svet, a to najmä v našej súčasnej situácii globálnej krízy – všeobecné morálne zlyhanie, prírodne katastrofy, vojny a terorizmus.

Každý z nás má hrať svoju úlohu v tom, aby sa táto dogmatická koruna Nepoškvrnenej Matky, Spoluvykupiteľky so Spasiteľom, stala skutočnosťou. Jedna modlitba, jeden rozhovor, jedna obhajoba tejto mariánskej pravdy napreduje v pohnútke, ktorá ako verím, bude napokon viesť ku dňu korunovácie Panny Márie cez vyhlásenie neomylnej pravdy pápežom.

Z lásky k našej spoločnej Matke považujte účasť na vykonaní svojho podielu za vyplnenie slov Svätého písma ako nikdy predtým: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ (Lk 1, 48) Modlite sa za pápeža Benedikta a za piatu mariánsku dogmu.

Dr. Mark Miravalle, STD, prezident Vox Populi Mariae Mediatrici

Profesor teológie a mariológie * 313 High Street, Hopedale, Ohio 43976, USA

Telefón: (740)937-2277 * fax: (740)937-2634