Vatikán odmieta „IPhone spoveď“

406

Vatikán (9. februára, RV) – Hovorca Svätej stolice, P. Federico Lombardi SJ, vydal oficiálne vyjadrenie ohľadne včera zverejnenej aplikácie pre iPhone ponúkajúcej virtuálnu spoveď:

„Je dôležité pochopiť, že sviatosť pokánia si nevyhnutne vyžaduje osobnú účasť, dialóg kajúcnika so spovedníkom a rozhrešenie zo strany prítomného spovedníka.

Toto nemôže byť nahradené žiadnou počítačovou aplikáciou. To treba zdôrazniť, aby nedošlo k nedorozumeniam. V žiadnom prípade nemožno hovoriť o „spovedi cez Iphone“.

Vo svete, v ktorom však množstvo ľudí používa počítače na čítanie a meditovanie (napr. modlitbové zamyslenia), nemožno vylúčiť, že niekto si pomáha digitálnymi prístrojmi pri príprave na spoveď, podobne ako v minulosti si ľudia pomáhali textami a otázkami napísanými na hárku papiera, ktorý im pomáhal preskúmať vlastné svedomie. V tomto prípade ide o digitálnu pastoračnú pomoc, ktorú niekto môže považovať za užitočnú, avšak v žiadnom prípade nenahrádza sviatosť. Prirodzene je tiež dôležité, aby skutočne slúžila ako pastoračná pomôcka a nie ako biznis živený náboženskou a duchovnou skutočnosťou tak veľmi dôležitou, akou je sviatosť.“ –mk-