TV: Medzi Bohom a diablom

245


Satana ľudia uctievajú zo štyroch hlavných dôvodov. Jedni ho uctievajú ako svojho boha, pretože chcú mať moc. Preto medzi satanistami nájdeme ľudí na vysokých postoch v politickom živote. Sú to často ľudia veľmi vážení na verejnosti, a pritom mnohí z nich tajne vedú satanské rituály a orgie. Iná  skupina ľudí uctieva satana kvôli bohatstvu. Preto medzi satanistami nájdeme mnohých podnikateľov. Satanizmus je často zviazaný s prostitúciou, pašovaním drog a so slobodomurárstvom. Preto títo podnikatelia získavajú  skutočne mnoho peňazí. Tretiu kategóriu satanistov tvoria mladí ľudia, ktorým  ide o dobrodružstvo, najmä preto, že sa im páčia sexuálne orgie. Sľubujú  satanovi, že budú robiť všetko možné zlo. Štvrtá skupina uctieva satana kvôli  získaniu popularity. Nanešťastie, sem patrí mnoho rockových skupín. Mnoho
populárnych, najmä metalových skupín má texty, ktorými priamo uctievajú satana, chvália samovraždy, prostitúciu, kriminalitu alebo iné deštruktívne skutočnosti.
Satanisti nie sú ateisti  Veria v Boha, ale snažia sa proti nemu bojovať. Pália Biblie. Majú svoju vlastnú satanskú bibliu, v ktorej je opak toho, čo je v kresťanskej Biblii.
Prikázanie nenávidieť, zabíjať, cudzoložiť, pravý opak blahoslavenstiev, litánie
k satanovi a ďalšie rituály. V priebehu svojich obradov, niekedy pri zvláštnych
príležitostiach, obetujú aj ľudí, prípadne tielka potratených detí, najmä na
Vianoce, Veľkú noc alebo 1. augusta, ktorý je pre satanistov „najsvätejší“ deň.
Bežné sú ich rituály pri splne mesiaca. Mesiac je pre nich kráľom temnoty. Ich
symbolika preto často obsahuje symbol mesiaca. Ich číslo je 666, pretože
podľa knihy Zjavenia (13, 18) je to číslo šelmy.