Kráľovná pomoci, Dechtice, 3. júna 2012: Boh je Láska

486

 

Keď Panna Mária prišla na začiatku som sa s ňou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy na celom svete.

Panna Mária nás ponorila do lásky Najsvätejšej Trojice. Odovzdával som Panne Márii všetkých chorých a modlil som sa s ňou modlitbu za uzdravenie.
Potom sme spolu s Pannou Máriou obetovali túto modlitbu za to, aby sme tu my skutočne a hlboko prežili, že Boh je láska.

Panna Mária nás všetkých požehnala.
Martin Gavenda, 3. júna 2012, po zjavení Kráľovnej pomoci

 

Duchovné cvičenia s P. Mariakumarom a sr. Mary Pereirovou
P:3, 05. 06. 2012 12:28, DOM

Dechtice 5. júna (TK KBS) – Otvorené duchovné cvičenia s P. Jamesom Mariakumarom, SVD a sr. Mary Pereirovou sa uskutočnia v dňoch 11. až 15. júna v obci Dechtice. Prinášame program duchovných cvičení, ktoré budú pozostávať z ranných chvál a prednášok, ruženca Božieho milosrdenstva, svätej omše a adorácie.

Rozpis tém prednášok:

Pondelok 11. júna
1. Božie slovo
2. Boží obraz vo mne
3. Odpustenie – vstupná brána k Božiemu požehnaniu
4. Volanie ku svätosti

Utorok 12. júna
1. Manželstvo v Božom pláne
2. Výchova detí podľa Božieho plánu
3. Rodina
4. Vzťahy medzi deťmi a rodičmi

Streda 13. júna
1. Biblické učenie o okultizme
2. New Age
3. Používanie a zneužívanie jazyka
4. Prečo by som sa mal spovedať

Štvrtok 14. júna
1. Úzkosť verzus dôvera v Boha
2. Božia vernosť
3. Zmysel utrpenia
4. Zaslúžené a nezaslúžené utrpenie

Piatok 15. júna
1. Duchovný zápas I.
2. Duchovný zápas II.
3. Rast v Kristovi
4. Život v Duchu Svätom

TK KBS informoval Jozef Dank