Temné pozadie homeopatie

408

Som detská lekárka, matka štyroch detí. Po opakovanom odporúčaní homeopatických liekov pre deti (prírodná liečba, bez vedľajších účinkov) som sa prihlásila do Slovenskej homeopatickej spoločnosti – SHS. Je to spoločnosť lekárov a farmaceutov a podľa stanov organizuje vzdelávacie podujatia na Slovensku len pre nich.

Homeopatia je súčasťou alternatívnej medicíny. V zahraničí ju používajú popri lekároch aj školení liečitelia. Na Slovensku sa SHS snaží legislatívnymi zmenami stať súčasťou medicíny vedeckej, preto laických liečiteľov neprijíma. V rokoch 1991 – 1993 prešli homeopatické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv – SÚKL a sú bežne dostupné v lekárňach. V roku 1995 dostal Inštitút RHODON-S – francúzska škola homeopatie (BOIRON SK) – súhlas na zaradenie homeopatie do ponuky dobrovoľných prednášok na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tieto fakty iba zdanlivo svedčia o vedeckom charaktere homeopatie.

Pretože na Slovensku nebola tradícia homeopatie, prvé kurzy viedli lektori zo zahraničia. Podľa toho hovoríme o škole francúzskej, rakúskej, anglickej, indickej. Medzi jednotlivými školami sú odlišnosti, ale základné princípy homeopatie sú všade zachované:

* 1. princíp: similia similibus curantur – podobné sa lieči podobným.

To znamená, že ak zdravý jedinec požije veľké dávky napr. chinínovej kôry, pocíti na sebe chorobné príznaky. Ak takéto príznaky nájdeme na chorom pacientovi, chinínová kôra ho vylieči.

* 2. princíp: princíp riedenia.

Objaviteľ homeopatie, nemecký lekár Hahnemann, zistil, že účinky látky pretrvávali, i keď ju riedil. Dokonca účinky boli hlbšie a účinnejšie na organizmus. Viacnásobným pretrepaním sa dosahuje dynamizácia účinnej látky v rozpúšťadle.

Ja som sa začala vzdelávať v homeopatii v roku 1995. Absolvovala som rakúsku školu, z ktorej mám i skúšku, ďalej som navštevovala prednášky z indickej – Revolučnej homeopatie, kurz BIHOST – metóda biochemicko-homeopatickej regulácie metabolizmu.

Ako lekárka a matka malých detí som bola liečbou homeopatickými liekmi nadšená. Moje deti takmer 5 rokov nebrali antibiotiká. Infekty dýchacích ciest im prechádzali rýchle a bez komplikácií. Vysoké teploty pri virózach poklesli a ochorenie ďalej nepokračovalo. Dcére som homeopatikami vyliečila bronchitídu potom, čo jej nezabrali nasadené antibiotiká. Mne na druhý deň po podaní homeopatika zmizla bradavica. Popálenina na ruke sa po aplikácii homeopatickej masti zahojila bez jazvy. Deťom som podala konštitučný liek a pri akútnych stavoch som používala i polykompozitné prípravky. Účinky homeopatických liekov, ak boli nasadené správne, boli také evidentné, že nešlo o placebo efekt.

Vedľajšie účinky homeopatických liekov sa nikde neuvádzajú. V prvých rokoch používania homeopatie som bola taká nadšená úspechmi liečby, že som negatíva nepripúšťala. Až po dlhšom používaní som zistila, že vedľajšie účinky sú: na telesnej úrovni síce veľmi ojedinelé, ale závažné na psychickej a duchovnej úrovni! V detskom veku psychika dozrieva, preto sú následky o to ťažšie.

Homeopaticky som liečila svoju rodinu a známych. Nemala som otvorenú prax, ale uvažovala som o tejto možnosti. Každý vyliečený pacient ma pobádal ďalej sa vzdelávať. Prípady prezentované na seminároch boli udivujúce – vyliečený pacient so sklerosis multiplex, zlepšená astma…

Pri homeopatickom vyšetrení som postupovala klasickou cestou. Vzala som podrobnú anamnézu, pýtala som sa na činnosť fyziologických funkcií (dýchanie, trávenie, vylučovanie, spánok), na okolnosti, za ktorých sa zlepšujú alebo zhoršujú chorobné príznaky, na psychické črty, na sny… Snažila som sa vyhľadať kľúčové, vedúce, nápadné symptómy, repertorizovala som ich (v homeopatickom repetitóriu som podľa symptómov vyhľadala homeopatický liek).

Takto vedené vyšetrenie pacienta mi trvalo 1-1,5 h. Snažila som sa podať konštitučný liek. V akútnych stavoch som podávala lieky na základe osvedčených indikácií alebo polykompozitné lieky.

Postupne som prišla na to, že ak chcem robiť homeopatiu rýchlejšie a účinnejšie, potrebujem i prístroje. Kúpila som si merací prístroj založený na EAV-metóde. Týmto prístrojom sa môže pacient otestovať, čím sa overí správnosť homeopatického lieku. Pomocou neho sa dá potrebný homeopatický liek i vyrobiť.

Druhý prístroj, ktorý som kúpila, bol vreckový diár – PSION. Podobá sa väčšiemu mobilnému telefónu. Na displej sa dá napísať názov homeopatika, meno pacienta… Stlačením klávesy sa podá homeopatický liek priamo pacientovi, alebo sa pošle ako SMS správa priamo do organizmu pacienta. Neuveriteľné!!! Ale veď homeopatia je informačná liečba! Tomuto som uverila. Prístroj som niekoľkokrát použila. Fungovalo to!

Pýtala som sa, akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje? Môj brat (elektronický inžinier so zameraním na lekárske prístroje) ma nazval naivnou, keď verím na také veci. Po prezretí prístroja skonštatoval – to je obyčajný diár vyrobený v roku 1989. Nerozumela som tomu.

Homeopatia vychádza z 2 princípov. Ale akým mechanizmom pôsobia homeopatické lieky na ľudský organizmus, to zatiaľ nikto vedecky čiže experimentálne nedokázal.

Sú na to len rôzne hypotézy:

– A – homeopatický liek priamo zvýši vitálnu energiu pacienta a tým organizmus sám zvládne chorobu. (Vitálna energia je energia v živých sústavách, ale zatiaľ ju nikto fyzikálne, chemicky nedokázal.)

– B – hypotéza francúzskeho profesora biochémie Benvenista o „pamäti vody“. Profesor tvrdí, že voda si uchováva pamäť molekuly, ktorá v nej pláva. Vyvolal búrku kritiky vo vedeckom svete. Hypotéza je v protiklade k poznatkom fyziky a chémie. Podľa hypotézy voda by mala pamäť všetkého, čo v nej plávalo!

– C – homeopatia je informačná liečba. Vychádza z teórie, že informácia je popri hmote a energii tretím stavebným prvkom vesmíru. Podľa tejto hypotézy v homeopatických liekoch lieči nie chemický účinok, ale informácia! Informácia nasmeruje imunitný systém človeka tak, aby sa sám uzdravil.

– D – teória vlnenia veľkých molekúl?

Som veriaca a stále som sa pýtala, prečo niektorí ľudia odmietajú homeopatiu. Videla som pacientov, ktorí boli homeopatickými liekmi vyliečení. Nevedela som, ako účinkuje, ale nikto mi nedal uspokojivú odpoveď, čo je na homeopatii zlé. Túžila som poznať pravdu a prosila som Boha, aby mi ju ukázal.

V apríli 2001 sa mi dostala do rúk kniha MUDr. Judith Erdélyovej: „Alternatívna medicína vo svetle Biblie“.

Autorka tu rozoberá niektoré metódy alternatívnej medicíny a často ich prirovnáva k mágii a okultizmu. Premkla ma hrôza, lebo i homeopatia je jednou z metód alternatívnej medicíny. Jej názor na homeopatiu som neprijala, ale o to úprimnejšie a naliehavejšie som sa obrátila na Boha. Modlila som sa: „Pane Ježišu, prosím ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu!“ Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého.

Ďakujem nekonečnej Božej milosti za to, čo sa po tejto modlitbe dialo s mojím myslením. To, čo som nechápala, odrazu sa mi začalo vyjasňovať. Prístroje! Napísať na obrazovku vreckového diára názov homeopatického lieku, meno a dátum narodenia pacienta a stlačením klávesy odoslať túto informáciu do organizmu pacienta a pacientovi sa zlepší stav – veď to je biela mágia! Vyrobiť homeopatikum na prístroji len tým, že vytvoríme spojenie s testovacím homeopatikom – veď to je tiež biela mágia! Ale ako je to možné?

Vysoké riedenia, veď tam nie je nič z bylinky, a predsa účinkuje hlbšie a dlhšie na organizmus ako koncentrovaný roztok – premkla ma hrôza, keď som si to uvedomila. V tomto stave som išla na spoveď. Všetko som rozpovedala. Prístroje… Nakoniec som ešte dodala: Ale ešte stále neviem, prečo je tá homeopatia zlá, veď lieky sú vyrobené z bylín! Asi o 2 hodiny po spovedi som mala chvíľu času. Otvorila som si brožúrku, ktorú mi kúpil manžel, keď som mu všetko vyrozprávala. Bol to Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska: „Mágia, veštenie, démonské vplyvy“. Na 11. strane čítam: Existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zase podobné. V tom okamihu som si spomenula na 1. princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným. A bolo mi jasné, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie!

Už Hahnemann začal robiť skúšky liekov na zdravých ľuďoch. Po požití lieku sa spíšu všetky ťažkosti, pocity, ktoré títo dobrovoľníci mali. Skúšky liekov robia homeopati stále. Sú z toho už 1000-stranové knihy. Keď mám pacienta a poznám jeho ťažkosti, v týchto knihách vyhľadám homeopatický liek, ktorý ho vylieči. To je princíp podobnosti. Takto sa predpisuje homeopatický liek. Nepredpisuje sa preto, že bylina má antiseptické, diuretické a iné účinky…

Homeopat myslí úplne inak ako lekár vedeckej medicíny!

Moje rozhodnutie skončiť s homeopatiou bolo jednoznačné. Niektoré slová Svätého písma boli adresované práve mne (Dt 18, 9-14): „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“

Všetkým známym som povedala, že končím s homeopatiou a z akých dôvodov. Spálila som knihy (Sk 19, 19): „A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili…“ Veľké pokúšanie som mala pri prístrojoch. Chcela som ich vrátiť. Nakoniec som i tie spálila.

Po tomto mojom rozhodnutí sa v našej rodine diali zvláštne veci. Celý čas neochvejne dôverujem Bohu.

Keď staršia, 9-ročná dcéra, brala homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, na homeopatiká som ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla. Sen sa jej 2-krát zopakoval. Modlila som sa s ňou. Po modlitbe sa už sen nezopakoval, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával.

Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu. Boli to strašné stavy – nemohla dýchať, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov. Raz ma napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave nahnevaná, položila som na ňu ruku a modlila sa. Na moje prekvapenie v nasledujúcich nociach spala pokojne. Spýtala som sa aj známych, ktorí brali homeopatiká. Ich deti tiež pre zlé sny nechceli spať v detskej izbe, zo sna kričali, počas dňa boli neovládateľné…

Pochopila som to. Ak začnete brať homeopatiká, fyzicky sa možno uzdravíte, alebo sa váš stav môže zlepšiť, ale do vášho srdca vstúpi zlo. Začnete pociťovať hnev, strach, zlobu, dostanete neovládateľné túžby po niečom.

A ešte jeden postreh. Skončila som s homeopatiou a moje deti sa začali tešiť z modlitby. Predtým sa im často do modlitby nechcelo. A potom samy sa začali modliť ruženec, čítať Sväté písmo.

* * * * * * * *

Záver: „Veľkosť“ Hahnemanna, zakladateľa homeopatie, je v tom, že vniesol mágiu do medicíny. Je to 200 rokov, no lekári a farmaceuti, no i laici stále majú problémy s rozlíšením. Čo je to mágia? Katechizmus Katolíckej cirkvi (2117) píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, korými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti…“

Prídete k homeopatovi. Poviete mu všetko o svojich fyzických a duševných ťažkostiach. Dôležité sú i sny. A homeopat hľadá kľúčové, vedúce „znamenia“, symptómy – tie sú najdôležitejšie na nájdenie správneho homeopatického lieku. Keď skončí s rozhovorom, hľadá liek v knihách alebo na počítači, alebo si vás vezme k EAV – prístroju, alebo vo vedľajšej miestnosti chytí kyvadlo a pýta sa ho na liek, alebo si priloží prsty pravej ruky na ľavé zápästie a dostane odpoveď. Každý homeopat má svoj rituál, prostredníctvom ktorého hľadá správny homeopatický liek.

Vyzerá to veľmi nevinne. Chcete, aby vám pomohol, no cena je príliš vysoká.

A realita je takáto:

Bielu mágiu odsúdil Boh!

mama Milka – lekárka

PS: Kto by chcel nadviazať kontakt s pani doktorkou Milkou, môže jej napísať na adresu:

Modlitby matiek – Homeopatia, P. O. BOX 137, 851 00 Bratislava 5

ZDIEĽAŤ
Ďalší článokKto za koho „kope“