Prvý máj – zápas o jeho význam

369

Pápež Pius XII. v roku 1955 roku zasvätil 1. máj sviatku Jozefa-robotníka (ako spomienku)  a Ján Pavol II. mu v roku 1989 venoval Apoštolský list Redemptoris custos – Vykupiteľov Ochranca.

Sviatok sv. Jozefa – robotníka sa stal akousi protiváhou komunistickým happeningom vo svete. Navyše v tento deň uviedli slobodomurári do života svoju doktrínu. V roku 1776 katolícky seminarista Adam Weishaupt pojal ideu, že Lucifer je rovný Bohu. Jeho filozofia dvoch bohov sa rozvinula do spôsobu uctievania tohto „druhého“ boha, Lucifera a šiestich bodov ako rozšíriť túto „vieru“ vo svete. Lucifer za to prisľúbil bohatstvo a moc.  Rothschildovi bola táto filozofia prezentovaná 1. mája 1776 popri organizácii zvanej Ilumináti. Rotschild dostal prísľub, že s Luciferom na svojej strane bude vládnuť svetu.

Vidíme, že tak ako si nepriatelia Boha vyberajú mariánske sviatky na svoje kľúčové aktivity, tak si vybrali aj prvý máj ako svoj pamätný deň. Podobne aj  13. máj si vybrali ako deň útoku na pápeža Jána Pavla II, deň prvého zjavenia sa Panny Márie vo Fatime.   Preto  1. máj ako sviatok sv. Jozefa robotníka,  je dobrou protiváhou týmto snahám. Prosme teda sv. Jozefa, aby svojím orodovaním, najmä za dobrú prácu vo vinici Pánovej, pomáhal Cirkvi najmä v týchto jej  ťažkých časoch.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie,

Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takže ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov charakter. Spolu totiž nebývali ani nežili, a on videl, že čaká dieťa. Zrejme ho to trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On sa však rozhodol, že ju radšej potajomky prepustí, aby jej neublížil. Vtedy sa mu zjavil Pánov anjel a povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je od Boha. Jozef poslúchol. Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď išiel na základe vládneho nariadenia do Betlehema, keďže bolo veľké sčítanie ľudu v Rímskej ríši, do ktorej vtedy patrila aj Palestína. Tam Mária porodila svoje dieťa – Ježiša, dlho očakávaného Mesiáša. Jozef vždy vystupuje ako hlava rodiny, ako ten, ktorý sa má zodpovedne postarať o svoju rodinu.

Na štyridsiaty deň išli do Jeruzalema, aby obetovali Ježiša v chráme Bohu. Potom sa vrátili do Betlehema. Do Nazareta zrejme nechceli ísť kvôli jeho neslávnej povesti. V evanjeliu sa spomína aj príbeh mudrcov, ktorí prišli do Betlehema pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva roky po narodení Ježiša. Keďže kráľ Herodes potom číhal na život malému Ježišovi, Jozef sa zobral s celou rodinou do Egypta. Tradícia hovorí, že tam sa usídlili v niektorej zo židovských osád, asi na severovýchode od Káhiry. Keď nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa z Egypta, ale usadili sa v Nazarete, keďže krutovláda Herodesovho nástupcu Archelaa pokračovala. Ďalej sa sv. Jozef spomína už iba raz, a to keď sa dvanásťročný Ježiš stratil v chráme. Táto krátka správa hovorí o tom, že Svätá rodina viedla usporiadaný život – každý rok chodievali do chrámu, ako kázal židovský zákon. V ďalších rokoch sa Ježiš vyučil popri Jozefovi tesárskemu remeslu.Viac zmienok v Evanjeliu o sv. Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani jedno jeho slovo. Nevieme ani to, kde a kedy zomrel. Asi sa to stalo ešte pred verejným vystúpením Ježiša.

Sviatok  sv. Jozefa, ktorý slávime 19.marca, patrí medzi prikázané (u nás na Slovensku je tento sviatok dišpenzovaný, čiže nie prikázaný).

Komunisti prvý máj zdehonestovali na povinný  „Sviatok práce“, avšak tento deň má nám všetkým pripomínať najma začiatok mesiaca Panny Márie, ktorú voláme aj Kráľovnou mája.  Venujme teda tento mesiac najmä  zasvätením sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu a modlitbe sv. ruženca , ako to prosila aj v Litmanovej, a to 5. mája 1991:

„Prajem si, aby ste boli tento mesiac obzvlášť čistí srdcom, pretože tento mesiac je zasvätený Mne. Vaše prosby budú zvlášť vyslyšané, ale musia byť úprimné a vychádzať z čistého srdca. Modliť sa znamená rozmýšľať nad slovami, ktoré vyslovujete. Tento mesiac vás bude diabol veľmi pokúšať, pretože ma nenávidí, a Ja nenávidím diabla. No keď sa budete riadiť mojou výzvou, Ja zvíťazím!“                                             (r)

 

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokTV: Faustína
Ďalší článokSv. Prijímanie od Jána Pavla II.