SV. OTEC BENEDIKT XVI. A VIGÍLIA ZA NENARODENÝ ŽIVOT

494

Náš Svätý Otec Benedikt XVI. naliehavo vyzýva celý svet, aby sa zjednotil v modlitebnej vigílii v prospech nenarodeného života.

V sobotu 27. novembra 2010

Svätý otec

pápež Benedikt XVI. v bazilike svätého Petra v Ríme súčasnes prvými vešperami prvej adventnej nedele a s ohľadom na blížiaci sa sviatok Narodenia Pána začne slávnostnú modlitebnú vigíliu za každý nenarodený ľudský život. Pápež vyzýva celú Cirkev, aby sa k tejto modlitbe pridala.

Poďakovanie Sv. otcovi je možné vyjadriť podporným podpisom na www.yes-for-benedict.net / Slovak