Strana Magnificat Slovakia, a čo ďalej

304

Začiatkom novembra 2011 dostali všetci predplatitelia M ROSY, (časopis o.z. Magnificat Slovakia) hárky, na ktorých sa uvádzala petícia za vznik nového politického subjektu.

Ide o Stranu Magnificat Slovakia, s podtitulom Strana ľudí dobrej vôle, ktorá   sa dáva pod patronát Sedembolestnej Panne Márii  –  Patrónke Slovenska.

Okrem toho sme rozbehli všetky dostupné možnosti podpisovania  súhlasu registrácie novej politickej strany, vrátane pouličného zbierania podpisov.  Táto aktivita trvala celý mesiac, až do neskorého odovzdania hárkov 5. decembra 2011 na Ministerstvo vnútra SR.

Vzhľadom na pracnú kontrolu odovzdaných podpísaných hárkov na MV SR a ďalších vecných náležitostí pred registráciou strany už nestíhame odovzdať kandidátku na voľby 2012 do potrebného termínu –  11. decembra 2011.

O.Z. Magnificat Slovakia sa v roku 1994 zaregistrovalo so stanovami, v ktorých sa deklarovala najmä informovanosť o mariánskej misii,  šírenie modlitbových skupín,  Cyrilometodská tradícia – jej zachovanie a šírenie,  rozvíjanie pútnictva a zveľaďovanie mariánskych pútnických miest, ochrana života, charita, sociálna výpomoc a i.

Okrem iného sa naše združenie podieľalo na aktivite proti  pôsobeniu slobodomurárskych myšlienok a postupov, proti vstupu do EÚ (2004), odporom proti Lisabonskej zmluve (2008), aktivitou a nesúhlasom voči gay pochodom, proti potratom a i.

Strana Magnificat Slovakia má tieto iniciatívy v svojich stanovách a bude kontinuálne nadväzovať na našu činnosť ako podzemnej Cirkvi  a na odpor voči komunizmu do novembra 1989 (ako Hnutia za občiansku slobodu),  na našu činnosť ako podporu misie Panny Márie na Slovensku v rokoch 1990 – 2010, a teraz ako vstup vo politiky,  kam považujeme misiu Panny Márie a ducha porozumenia a spolupráce  priniesť a rozvíjať za nanajvýš nutné a prospešné.

Po registrácii politickej strany Magnificat Slovakia zvážime situáciu a budeme sa snažiť uplatniť svoje možnosti, ktoré z tohto kroku vzniknú.

Záverom ďakujem svojim kolegom, a všetkým našim aktivistom, ktorí sa podieľali na zbieraní podpisov.

Ďakujem všetkým tým neznámym signatárom, medzi ktorými boli mnohí nielen pútnici, ale aj iní, občania všetkých profesií, vrátane neveriacich.  Chcem ich ubezpečiť, že či už vedome, alebo aj nevedome, sa podpísali nie politickej strane, ale Panne Márii, ktorej misii chce aj táto strana slúžiť. Aké bude ďalšie pokračovanie, ťažko teraz avizovať. Jedno je však isté – Panna Mária, Tvoja Nebeská Matka, ktorá ťa pri svojej misii potrebuje, na Tvoj podpis nikdy nezabudne.

Anton Selecký