Kráľovná pomoci, Dechtice, 4. decembra 2011: Velebí moja duša Pána….

993

Na prvú nedeľu, 4. decembra 2011, pútnici zo Slovenska, Čiech, Moravy, Maďarska, Rakúska, Poľska sa v Dechticiach stretli na púti k miestu zjavenia Panny Márie, ktorá sem prichádza už 17 rokov. Pútnikov mohlo byť vyše 1000, počasie bolo sychravé. 

Panna Mária sa pred 17 rokmi v tento deň prvýkrát prihovorila Martinovi Gavendovi a žiadala, aby 4. december bol slávený ako sviatok Kráľovnej pomoci.

Zjavenie Panny Márie sa uskutočnilo po modlitbe sv. ruženca, keď sa Martin spolu s vizionármi a pútnikmi modlili modlitbu Magnificat – Velebí moja duša Pána…

 

 

Žime v láske

Viselka Milan, (Prievidza)

Myslím si, že láska a porozumenie je základ dobrého spolužitia. Bez lásky sa nedajú konať dobré skutky. Človek by mal žiť v láske, ľudia by si mali pomáhať a byť k sebe tolerantní bez rozdielu vierovyznania.
Myslím si, že Bohu veľmi záleží na láske. Doba je síce ťažká, ale človek keď chce si môže zachovať svoju podstatu, nemal by sa hrnúť tam, kde ho skutočne šťastie a láska nečaká.

 

 

 

Skromnosť a porozumenie

Manželia Jozef a Mária Kmeťovci

s 9  deťmi (Chrabrany)

Mária : Rodičia nás viedli od malička vo viere k Bohu a k Panne Márii a keď sme uzatvorili manželstvo a prichádzali deti,  sme sa snažili aj my viesť deti k Bohu a úcte Panne Márii. Čo sa týka času, nájsť si ho na duchovný život, dá sa to, staršie deti pomáhajú mladším deťom a všetko záleží od lásky a porozumení a o to vždy prosíme Pannu Máriu.

Jozef: najlepšie sa to dá, ak ste príkladom deťom v praktizovaní viery, ak sa s nimi spoločne modlíte. My sa snažíme takto žiť a keď je možnosť isť na takéto miesto, kde je tá Božia prítomnosť, tak veľmi radi sa celá rodina vyberieme. Doba je  ťažká, ale pri skromnosti a porozumení sa dá mať  v rodine aj  viac deti.

 

Povzbudenie a sila

Dušeková  Helena (Opatová pri Trenčíne):

Svoj život bez Boha, bez modlitby sv. omše si neviem predstaviť.  Túžba za Pannou Máriou je taká mocná, ako som sem pred piatimi rokmi prvý krát prišla, tak odvtedy sem chodím pravidelne.

Chodím sa sem povzbudiť, naplniť Božím Duchom, silou a láskou a tiež to vyprosujem do mojej rodiny, okolia, pre známych.

(zhovárala sa Mária Víziková)