Semináre v Medžugorí (a i.)

610

Medžugoriey-202x300Drahí bratia a sestry,

 Srdečne zdravím z Medjugorja a dovoľujem si Vás osloviť ohľadom seminárov, ktoré sa v tomto roku organizujú a uskutočnia v Medjugorí.

Prosím, ak môžete informujte aj ďalších svojich priateľov o týchto seminároch, pretože je možné že niekto z nich bude mať záujem o účasť.

V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na oficiálnu email adresu:  seminar.marija@medjugorje.hr

 Prihlášky je môžné posielať tiež na našu email adresu: anton.merkovic@tel.net.ba

 Ďakujem za spoluprácu a želám pekný a požehnaný deň.

S pozdravom

 Olga Merkovićová

 

Výzva k modlitbe

Predstav si, čo by sa stalo, keby sa každý katolík na svete modlil ruženec
v rovnaký deň! Tu je príklad – v októbri 1573, keď bola Európa zachránená
pred inváziou silnej tureckej flotily vďaka tomu, že sa všetci kresťania
modlili svätý ruženec!
Teda na Veľký Piatok, 29. marca 2013, sa všetci skúsme pomodliť svätý
ruženec za pokoj pre celý svet a návrat k morálnym hodnotám našich
spoločenstiev. Ak je to možné, prosím – modlite sa ruženec medzi poludním a
15.00hod.
Navyše prosím, aby si poslal túto správu každému katolíkovi, ktorého
poznáš a popros ich, aby ju poslali ďalej katolíkom, ktorých poznajú.
Zjednoťme sa v modlitbe – jednej z najsilnejších existujúcich modlitieb –
na tieto úmysly, v jednom z najposvätnejších dní v našom cirkevnom roku.
Nech nás všetkých žehná Boh!
„Moja minulosť, Pane, patrí tvojmu milosrdenstvu.
Moja prítomnosť, tvojej láske.
Moja budúcnosť, tvojej prozreteľnosti. “ Sv. otec Pio

Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava.
Keď ho používaš, on padá.
Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva.
Modlime sa ruženec kedykoľvek, a on bude omdlievať.
Vedel si, že keď budeš chcieť poslať ďalej túto správu
satan sa bude snažiť odradiť ťa?
Len smelo vpred, aby sme pomohli urýchliť triumf Božej Matky!
Pošli ju svojim rozmodleným priateľom a pozoruj ako pôsobí Duch Svätý!
Veľa tým môžeme získať a absolútne nič nestratíme!

Rusko je pobúrené  texaským súdom v kauze utýraného adoptovaného chlapca

Moskva 20. marca (TASR/HSP/Foto:TASR)

Rusko s pobúrením reagovalo na správu, že úrady amerického štátu Texas sa rozhodli neobviniť amerických adoptívnych rodičov ruského chlapčeka Maxima Kuzmina, keďže nenašli dôkazy, ktoré by svedčili o ich podiele na jeho smrti.

Texaský Okresný prokurátor Bobby Bland oznamuje na tlačovej konferencii v pondelok 18. marca 2013, že porota oslobodila rodičov podozrivých z utýrania ruského chlapca

http://www.hlavnespravy.sk/rusko-je-poburene-rozhodnutim-texaskeho-sudu-v-kauze-adoptovaneho-chlapca/81304/

Často býva vina za rôzne negatívne udalosti v moslimskom svete dávaná kresťanom a vždy nasleduje rýchla a tvrdá odpoveď. Útoky na kresťanov v moslimskom svete sa stále stupňujú a mŕtvi sú skôr pravidlom ako výnimkou

Ilustračné foto

Stovky moslimov zaútočili v utorok na kresťanmi vlastnené obchody v dedinách na juhu Egypta. V snahe nájsť mladú Egypťanku, ktorú mal pred časom uniesť miestny kresťan, obkľúčili v juhoegyptskom meste Wasta v provincii Baní Suwajf dva kresťanské kostoly. Informovala o tom v noci nadnes agentúra AP.

http://www.hlavnespravy.sk/moslimovia-na-juhu-egypta-napadli-obchody-vlastnene-krestanmi/81470/

Pope Francis is Honorary Rotarian of RC Buenos Aires.

Directly from Evanston, home of Rotary International President 1996/97, Argentinian Luis Vicente Giay, tells us that Pope Francis is Honorary Rotarian of Rotary Club of Buenos Aires since 1999. The news of great honor for us and demonstrates once again how Rotary International recognizes and respects all faiths, his followers and leaders, as having dignified and useful to society, as well as the leaders and followers of the Roman Catholic religion.

PápežBoty
Indeed, it is a mistake to say that Rotary is a secular organization. No, Rotary is not secular, our organization simply welcomes, respects and recognizes all faiths, believing in the existence of God, our higher self, that governs everything.
Our founder Paul P. Harris makes clear his personal position, to demonstrate through quotes and thoughts be a monoteísca, is, „that person who follows and believes in one God.“
Rotary International rejoices and rejoices in their ranks by having a companion as special as the new helmsman of the barque of Peter, His Holiness Pope Francisco.

 Pápež František je čestný rotarián Rotary klubu Buenos Aires (preklad)

Priamo z Evanstonu, domova prezidenta Rotary Inernational 1996/97, nám Argentínčan Luis Vicente Giay hovorí, že pápež František je čestný rotarián Rotary Klubu Buenos Aires od roku 1999. Je to správa veľkej cti pre nás a  znovu demonštruje, ako Rotary International uznáva a rešpektuje všetky viery, jej nasledovníkov a vedúcich, ako vyznamenaných a užitočných pre spoločnosť, ako aj vedúcich a nasledovníkov Rímskokatolíckej viery.
Je skutočne chybou povedať, že Rotary je sekulárna organizácia. Nie, Rotary nie je sekulárna, naša organizácia jednoducho víta, rešpektuje a uznáva všetky viery, ktoré veria v existenciu Boha, nášho vyššieho ja, ktoré všetko riadi.
Náš zakladateľ Paul P. Harris vysvetľuje osobný postoj, aby demonštroval, že je monoteista, „tá osoba, ktorá nasleduje a verí v jedného Boha.“
Rotary International sa raduje vo svojich radoch, že majú takého mimoriadneho spoločníka, ako je nový kormidelník Petrovej bárky, jeho svätosť pápež František.

rota2
Rotary International (tiež známy ako Rotary Club ) je medzinárodná servisná organizácia ktorej  činnosť  je spojiť podnikanie  s cieľom poskytovať humanitárne služby, podporovať vysoké etické štandardy vo všetkých povolaniach, a pomáhať budovať porozumenie  a mier vo svete.
 Je to sekulárnaj organizácia,  otvorená všetkým osobám, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vyznania, náboženstvo, pohlavie, alebo politickú príslušnosť. Existuje 34 282 kluby a viac ako 1,2 milióna členov po celom svete.  
Členovia Rotary klubov sú známi ako rotariáni .

Chápanie slobodomurárstva, tak odporcov, ako stúpencov, sa líši podľa kultúrnych i politických tradícií. V USA sa, napríklad, chápe takmer ako prestížna spoločenská organizácia. Nie náhodou sú americkí slobodomurári otcami Rotary Clubu, ktorý vznikol z potreby väčšej charitatívnej, respektíve filantropickej činnosti. Je prakticky bez pôvodných slobodomurárskych rituálov, ale zato s oveľa vyšším „členským príspevkom“ ako bežne.

„Neexistujú slobodomurári bez demokracie a neexistuje demokracia bez slobodomurárov.“  Jacques Orefice  (Veľmajster  Grand Orient de France)

 

Ivan Dragičevič v Argentině 4. 3. 2013

Ivan v Argentině 4. 3. 2013

Potom, co byl odmítnut v Uruguay, Ivan mohl začátkem března přijít svědčit do Buenos Aires, neboť kardinál Jorge Bergoglio  před svým odletem do Říma dal „zelenou“ pro tato modlitební setkání. Podle Ivana, během zjevení se sv. Panna dlouho modlila aramejsky, svou mateřštinou, za každého z přítomných kněží.

Panna Maria dala toto poselství:

„ Drahé děti, dnes vás zvu, abyste se otevřeli modlitbě. Žijete v době, kdy Bůh dává veliké milosti a vy toho neumíte využít. Staráte se o všechno, kromě o vaši duši a váš duchovní život. Probuďte se z tohoto unaveného světa ze spánku vaší duše a řekněte Bohu ze všech sil: ANO. Rozhodněte se pro svatost a obrácení. Drahé děti, Já jsem s vámi a volám vás z celé své duše k dokonalosti, ke svatosti vaší duše a všeho, co děláte. Díky, že jste dnes přijali Mou výzvu.“

– Arcibiskup z Buenos Aires, Jorge Bergoglio už léta sledoval z blízka Medžugorské události.

Věřil tomu a neodmítal to vyjádřit.

– On to je, kdo přijal P. Zovka během jeho misie v Argentině.

– On to je, kdo v loni přijal P. Danka během misie v Argentině.

P. Danko je františkán z farnosti Medžu, dobře známý poutníkům.

– On to je, kdo začátkem měsíce zachránil situaci tím, že dovolil Ivanovi udržet jeho

plánovaná modlitební setkání v Buenos Aires.

– Jedna z jeho prvních iniciativ, den po zvolení byla jít zasvětit Marii svůj pontifikát.

Odebral se v 8hod ráno do baziliky S. Maria Maggore, přinesl sv. Panně kytici a tiše se modlil

před její ikonou. Nežádala snad Gospa v Medžu, abychom vždy začínali svou práci

modlitbou a končili díkuvzdáním?

– Už 3 roky byl jeho zpovědníkem jeden františkán z Hercegoviny, P. Ostojič. Předtím 30 let

jako zpovědníka P. Mikuláše Mihaljevice, ten již zemřel.

– Všichni moji přátelé z Buenos Aires, kteří měli s ním co dělat, jsou nadšeni touto volbou,

neboť vždycky bral ve prospěch Krista správné pozice s odvahou, beze strachu být pro to

atakován! Trpěl pro Krista.

– Konečně on to je, kdo se obeznámí se závěry vatikánské komise ve věci Medžugorje, až mu

papež Benedikt předá spisy. Modleme se i za to, aby jejich obsah byl brzy zveřejněn.

Ďaľšie informácie budeme postupne zverejňovať.