Rozhodni sa!

349

Chodíte na túto stránku už dlho   – mnohí. Ak ste si všimli, snažíme sa vás informovať o dôležitých veciach.

V prvom rade je to misia Panny Márie. Panna Mária tu nie je preto, že v Nebi „nemá čo robiť“. Je tu preto, lebo Jej deti – a to sme vy všetci,  potrebujú akútnu pomoc a Boh Jej dovolil túto Jej úlohu plniť až veľmi osobným spôsobom.  O čo ide?

V prvom rade o to, že sa napĺňajú dejiny a ľudstvo sa ocitlo vo fáze priameho útoku pekla. Takže  upozornenie na situáciu.

Za druhé – je tu priama výzva na obrátenie a na záchranu večného života každého človeka, ktorý otvorí svoje srdce a pochopí, že najdôležitejšia je duša.

Za tretie, ide o naliehavú výzvu Panny Márie o pomoc – aby teda tí, ktorí otvorili svoje srdce a prijali Jej misiu, aby Jej pomohli v zachraňovaní týchto duší.

Ak sa však chceme modliť  a obetovať, musíme odvrátiť pozornosť od seba samých.  Pretože strach o naše živobytie, o naše pohodlie, o to, že „chceme sa mať dobre“, je to, s čím diabol operuje.  Pretože aj nám najprv ukázal všetky kráľovstvá a slávu „sveta“ a povedal – „toto všetko ti dám, keď padneš na zem a budeš s mi klaňať“. Dnes je už ďalej – už sa vyhráža – ak sa mi nebudeš klaňať,  zničím ťa, vyhladoviem ti rodinu, zatvorím ťa do väzenia, ak nebudeš súhlasiť s ohavnosťami –  zomrieš, ak nebudeš poslušný peklu.

Priatelia, z tohto sa treba vymaniť.  Ak si uvedomíš, že najdôležitejšia je večnosť, duša Tvoja a duše tvojich blízkych a blížnych, nebude ťa trápiť, čo diabol proti tebe podnikne.  On aj tak nemôže všetko.  Nemôže ti vziať tvoju slobodnú vôľu rozhodnúť sa pre Boha vo všetkých dôsledkoch.

A tak to urob ešte dnes.  Času niet veľa.  Rozhodni sa pre Boha, zbav sa strachu.  A potom budeš pripravený a silný. Pretože vzdať sa strachu o život je obrovská sila.   Panna Mária je tu a podáva ti k tomu svoje Srdce, svoju lásku a svoje ruky.  Ešte stále môžeš prijať túto záchranu…  Ako sa rozhodneš?     Anton Selecký