Naše želanie: Kristus, láska, pokoj…

432

 

Milí priatelia, opäť sme na prahu Nového roku, a to roku 2012. Tento rok nebude jednoduchý, a zároveň bude klásť na každého jedného z nás veľkú zodpovednosť.

 

 

 

Preto vám želáme, aby každý z vás bol skutočne svedectvom a silou. Aby tak, ako nás k tomu volá naša Matka a Kráľovná, ste „všetkým tým, ktorí blúdia v hriechu, zúfalstve a osamelosti – osvetlili cestu a svojím životom im ukazovali Božiu lásku.“

K tomu vám želáme hojnosť Božích milostí, pomoc ochranu našej nebeskej Matky, zdravie, vytrvalosť, trpezlivosť a odvahu. Nech Nový rok 2012 je znamením celému ľudstvu. Modlime sa za Svetlo Krista, jednotu v láske a vytúžený Boží pokoj…. (o.z. Magnificat Slovakia)