Video: Kam sa uberá svet

452


Je Nový rok. Spomína sa, bilancuje, spočítava, odpočítava, hodnotí… V starostlivo cenzurovaných správach a súhrnoch však nenájdete onú malú, ale nanajvýš pravdivú správičku dieťaťa z Andersenovej rozprávky – a totiž konštatovanie : Kráľ je nahý. Východiská, ktoré sú ponúkané, postrádajú najvážnejší prvok – totiž pokánie, nápravu, modlitbu a Evanjelium. Verme, že toto konštatovanie a hlavne jeho napĺňanie, ktoré v politických kruhoch zásadne absentuje – už nie je ďaleko. Anton Selecký