Púť ku Kráľovnej pomoci, Dechtice, 5. január 2014

275

Modlitby a Zjavenie Panny Márie na hore Boričky v Dechticiach

Dechtice2