Púť ku Kráľovnej pomoci, Dechtice, 5. január 2014

269

Modlitby a Zjavenie Panny Márie na hore Boričky v Dechticiach

Dechtice2