Program O. Ph. Mascarela (koordinátora obnovy s Máriou) na Slovensku

414

Pozvanie pre Banskú Bystricu, Košice a Záhorie:
1. až 9.decembra navštívi Slovensko, otec Philippe Mascarel, medzinárodný koordinátor Obnovy s Máriou v rámci RPMKP, ktorá túto obnovu cez zasvätenie sa Panne Márii, ponúka.

V BB 5.12. – 16:00 bude prednášať a odpovedať na otázky v kaplnke Božieho Milosrdenstva v Hospici. V Košiciach 7.12. – 16:30 v seminárnom kostole aj so sv. omšou zo sviatku Nepoškrneného Počatia. Na Záhorí v obci Závod 8.12. 18:00 včetne sviatočnej svätej omše.

Modlitby k sviatku Nepoškrneného Počatia:
Pozývame čitateľov týchto stránok, ktorí majú doma knihu Efraim: Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja, k modlitbám na úmysly Panny Márie so Slovenskom a na vlastné úmysly. Začíname v novembri a zasväcujeme sa Panne Márii celých 33 dní, podľa textov knihy. Tento dar Matke Božej k jej sviatku 8.decembra, pomôže sa nám zároveň prípraviť na hlbšie prežívanie Vianoc. (Kto by mal o danú knihu záujem, nájde kontakt na objednanie na stránke marianskehnutia.sk – v kategórii Ako žiť zasvätenie, na konci článku.)