Seminár o. J. Marettom: Zbav nás zlého – Zbrane (3. časť)

1759

11.11.2016 14:00 – 13.11.2016 13:00
Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica č.501, okr.Sabinov, Drienica, Drienica č.501

Druhá časť semináru s otcom Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli Javorná – Drienica č.501, okr. Sabinov.

Program:

Piatok 11.11.2016

13.30 – 16.30 hod. – registrácia a ubytovanie
18.00 hod. – eucharistické slávenie
19.00 hod. – večera
20.15 hod. – prednáška (cca 45min.)
21.00 hod. – adorácia

Sobota 12.11.2016

7.00 hod – modlitba
8.00 hod. – raňajky
9.20 – 13.00 hod. – prednášky a dynamiky
13.00 – 14.00 hod. – obed
14.00 – 15.00 hod. – oddych
15.00 – 18.00 hod. – prednášky a dynamiky
18.15 – 19.15 hod. – večera
20.00 hod. – eucharistické slávenie
21.00 hod. – sprevádzaná adorácia

Nedeľa 13.11.2016

7.00 – 7.40 hod. – ranné chvály
7.45 – 8.30 hod. – raňajky
9.00 hod. – eucharistické slávenie
10.30 – prevádzaný sv. ruženec
11.00 hod. – beseda, záver, požehnanie predmetov
12.30 hod. – obed a odchod domov

REGISTRÁCIA

Pre registráciu vyplňte tento registračný formulár. (Podmienkou pre registráciu na tretiu časť seminára je absolvovanie druhej časti seminára s otcom Jozefom Marettom)

Cena seminára s ubytovaním je nasledovná (zmena oproti predchazajúcim seminárom):

V apartmánoch /pre rodiny 2-3/ je 79 eur.
V 1,2,3 posteľových izbách /bunkách/ pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu je 79eur. 2- izby prednostne pre manželov.
V 4-6 posteľových izbách / začlenenie k cudzím osobám, samostatne ženy a muži/ je po 69eur. Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne /ženy k ženám, muži k mužom/
V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu ( možnosť pozrieť na internete) a plná penzia. Počet prihlásených je obmedzený kapacitou zariadenia.

Seminár „Zbav nás zlého – III časť“ začína 11.11.2016 registráciou od 13.30 – 16.30 hod. a končí obedom 13.11.2016 o 12.30 hod.

Pri oneskorenom príchode alebo skoršom odchode sa peniaze nevracajú!!! Pri odhlásení zo seminára do 12.10.2016 sa vracia suma s odpočítaním 20%. Od 13.10.2016 sa peniaze nevracajú, je potrebné nájsť si náhradu a nie je možné sumu presunúť na ďalší seminar.

Na seminár je potrebné so sebou si priniesť Bibliu. Na konci seminára sa požehnávajú predmety.

Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapacity zariadenia.

Bližšie informácie:

Erik Zbiňovský

0905 635 380, 0907 932 400

zksilurus@gmail.com

Pozrite si články a videá otca Jozefa Marettu.

Seminár o. J. Marettom: Zbav nás zlého – Zbrane (3. časť)