Plánovité šírenie pedofílie, AIDS a potratov IPPF

433

Milý priateľ, milá priateľka CBR,
dovoľte podeliť sa s CBR Newsletterom – na stiahnutie tu: Newsletter – o pro-life dianí na Slovensku i v zahraničí a tiež správy o výstavách CBR v lete a v jeseni. Verím, že bude pre Vás inšpiráciou ako sa viac zapojiž do zápasu o kultúru života.

V pripojenom newslettri nájdete aj i nformácie o sexuálnej výchove, ktorá je od tohto roku vo Veľkej Británii povinná od 5 rokov. Neprehliadnite rubriku – Británia pod lupou. Tento trend už nie je len na európskej úrovni… Doteraz totiž Európsky parlament a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijali rezolúcie o povinnej sexuálnej výchove. Minulý mesiac však návrhy na čo najnižší vek pre povinnú sexuálnu výchovu padli i na pôde OSN.

Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF), najväčšia sieťpotratových kliník a zároveň najbohatšia mimovládna organizácia sveta usiluje cez OSN o sexuálne práva a výchovu pre všetkých bez vekového obmedzenia, t.z. i pre menej ako 5-ročných. Takto predáva svoje perverznosti:
– Vo svojom časopise obhajuje potrebu skoro naučiť deti sexuálnym prejavom, aby vraj vedeli rozoznať a odolávať sexuálnym zneužívaniam… Samozrejme, táto organizácia žiada znížnie veku pre súhlas so sexuálnym stykom, čo umožňuje viac zneužívaní a manipulácie neplnoletých dospelými bez trestného postihu… Paralelne s IPPF na zruše nie vekovej hranice pre súhlas so sexom tlači a homosexuálne organizácie, ktorých praktiky IPPF tiež propaguje medzi deťmi… IFFP ide vlastne o legalizáciu pedofílie!

– Najnovšie, Sprievodca IPPF pre nakazených HIV hlása, aby sa domáhali svojich reprodukčných a sexuálnych práv. IPPF z žiada zrušenie zákonov, ktoré vyžadujú odhalenie nákazy HIV svojmu sexuálnemu partnerovi pred sexuálnym stykom… Hrozba kriminálneho trestu je vraj zásahom do práva voľby rozhodnúť sa, či odhaliť svoj „HIV štatút“ alebo nie… IPPF skutočne ide o rozšírenie HIV epidémie!

– A hoci IPPF tvrdí, že chce znížiť počet potratov, I PPF potratové kliniky v USA zaznamenali trvalé nárasty umelých potratov v posledných desaťročiach. čím viac chce vraj hormonálnou antikoncepciou robiť prevenciu potratov, tým viac IPPF ide o genocidálne zabíjanie počatých – chemicky a chirurgicky!

Je tu však nádej. Informovanosť, osveta a angažovanosť odporcov potratov začína prinášať plody.

– Minulý mesiac bola na Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v štrasburgu predložená propotratová rezolúcia o regulovanej výhrade svedomia. Vďaka úsiliu zástancov života sa ju podarilo úplne zvrátiť a napokon potvrdila výhradu svedomia v duchu ochrany života.

– Európsky parlament v Bruseli konečne odmietol financovať nútené potraty a sterilizácie (UNFPA, IPPF, atď.), o čo hnutie za život v Bruseli i v Londýne usilovalo už takmer 10 rokov.

– Po novembrových voľbách je v Kongrese USA viac zástancov kultúry života ako-kedy predtým.

To všetko vďaka tomu, že za posledné roky sa organizujú štruktúry pre kultúru života, mobilizujú všetky prostriedky, nápady a sily, aby profesionálnejšie pôsobili na politikov. Keď som v roku 2001 a 2002 lobovala v Európskom parlamente za Európsku alianciu mládeže, pro-life lobing bol v úplných začiatkoch. Odvtedy tam pôsobí viac organizácií, ich aktivity sú koordinovanejšie a výsledky hmatateľnejšie.

CBR rozbehlo intenzívny lobing v novom parlamente, čo spočíva v mapovaní postojov nových poslancov a budovaní dobrých vzťahov. Už teraz máme predstavu, čo je v tomto období priechodné.

Okrem týchto realistických iniciatív budeme pretláčať aj idealistické návrhy, aby sme vniesli naše myšlienky do verejného života, hoci ich čas ešte bude musieť dozrieť.

Nové nápady a vízie už čakajú na svoju realizáciu, no najprv je treba, aby sa projekt Čo škola neučí (www.coskolaneuci.sk) dobre zabehol a mal stále finančné krytie. Žiaľ, nemôžem povedať, že by bol ani len do konca roka finančne stabilný.

Preto Vás chcem poprosiť o stálu podporu, aby ste sa stali pravidelným/ou rispievateľom/kou na tento projekt, ktorý je jedinou alternatívou k programom, ktoré štátne školy, média a tretí sektor mladým ponúkajú. Prosím, ešte dnes založte trvalý príkaz na Vašom bankovom konte a mesačne venujte CBR 10,- Eur, 25,- Eur, 50,- Eur alebo i viac na účet CBR: 8561196003/1111

Cítim sa Vám veľmi zaviazaná za Vašu doterajšiu lojálnu a štedrú podporu, bez ktorej by CBR nemohlo realizovať aktivity na záchranu počatých a pre vzdelanie mladých o zmysle sexuality. Je to vznešené poslanie, v ktorom ste CBR svojou finančnou podporou vyslovili dôveru.

Dúfam vo Vašu stálu podporu a priazeň pre CBR.

S úctou, Ing. Jana Tutková, MA riaditeľka