Píšete nám: Upozornenie!

322

Pekný večer prajem, v kostole bol nájdený lístok s modlitbou ktorú vám posielam v prílohe, prosím Vás o vyjadrenie a podľa možností o upozornenie ľudí na toto klamstvo!? Ďakujem Majka

Uverejňujeme pravdaže iba záver tzv. „modlitby Panny Márie“. Panna Mária si nežiada 30 x opísanie a nedáva termíny Božej moci a milosrdenstvu. Prosíme všetkých veriacich, ktorí keď dostanú podobné texty od kohokoľvek, či už ako leták alebo e-mailom, aby nám to preposlali, a absolútne nereagovali a nešírili to ďalej. Katolícka Cirkev a napokon samotná Panna Mária cez známych a schválených, alebo komisinálne skúmaných vizionárov nám poskytuje dostatočné množstvo potrebných a účinných modlitieb. Z času na čas sa objavujú podvrhy textov, ktoré sú podávané ako posolstvá resp. modlitby z Neba. Pravdaže im chýba meno, adresa a akýkoľvek konkrétny údaj, ktorý je potrebný pri identifikácii, a napokon tieto texty obsahujú aj neprípustné formulácie.

Sú také tri základné druhy prijateľných posolstiev:

1. s cirkevným imprimatur

2. Podpísané menom známeho a komisionálne skúmaného vizionára

3. Posolstvá bez mena sprostredkovateľa, ktoré neobsahujú nič proti viere a mravom, ani žiadne okultné a ezoterické prvky.

1. Možno ich šíriť v kostoloch, 2. Možno ich šíriť neoficiálne, 3. Možno ich súkromne prijať, ale nešíriť.

Všetky ostatné sú proste nekompetentná iniciatíva alebo ešte horšie – zámerné nasadzované „vírusy“ do života Cirkvi a spoločnosti.

Citát z letáka: „Ak túto modlitbu nájdeš, opíš ju 30 x a nos po jednom do kostola, alebo svojím priateľom. Za 12 dní spoznáš Božiu moc a milosrdenstvo. Žehnám všetkých, ktorí poslúchnu.Vaša Mária Matka“

Anton Selecký