Píšete nám: Pozor na Facebook!

411

Uverejňujeme jeden ani nie prekvapujúci list s informáciami o Facebooku. Je známe, že všetky elektronické siete, ktoré nám nanútili (mobil, počítač, internet, tzv. sociálne siete) slúžia hlavne k obrovskému zhromažďovaniu údajov o každom obyvateľovi našej planéty.

K čomu tieto údaje slúžia alebo budú slúžiť?

V prvom rade k zmapovaniu každého jedného človeka až „do špiku kostí“.

Následne budú tieto údaje triedené do skupín, a ľudia budú, alebo už aj sú – rôzne zaraďovaní.

Ako tretia etapa to bude postihovanie, ponechanie pri živote, likvidácia alebo označenie či použitie každého jedného človeka podľa vôle svetovládcov.

Je na zvážení, aby si každý jeden z nás tieto skutočnosti uvedomil a vedel sa rozhodnúť. Anton Selecký

P.S. Naša webová stránka šíri dôležité informácie pre všetkých, a tak máme facebook aj u nás. Rozhodne však odporúčame nekomunikovať cez facebook dôverne!

Moji milí,
Dnes som dostala tento mail od mojej priateľky z Belgicka, a keďže sa mi to vidí dosť dôležité, narýchlo som to preložila z francúzštiny a posielam ďalej, ako je napísané v posledne vete textu, urobte s týmito  informáciami čo chcete. S.

Subject: Facebook… OPATRNOSŤ !
Som presvedčená, že je dôležité pre nás všetkých – dokonca aj pre tých, ktorí ignorujú to, že Facebook funguje podľa nižšie popísaných pravidiel – vždy je lepšie predchádzať než liečiť. Berte do úvahy tieto rady:

INFORMUJTE SVOJE DETI !
Toto je upozornenie k opatrnosti a uvedomeniu si informácií o Facebooku, je lepšie to vedieť vopred.
Facebook je jedna z najväčších sociálnych sietí na svete s viac jako 300 miliónov registrovaných užívateľov. Ibaže – ak ste Francúz alebo Belgičan (alebo Slovák či Čech) používate túto sieť ako Francúz, Belgičan, Slovák, alebo Čech. Teda, rešpektujete príslušné národné zákony. A myslíte si, že aj Facebook ich rešpektuje? Omyl !Facebook je kalifornská spoločnosť, pôsobiaca na celom svete, ale
podľa kalifornských zákonov (ktoré nie sú totožené dokonca ani s
americkými). To v praxi znamená, že všetko, čo dáte na Facebook, je LEGÁLNE archivované v obrovskej databáze údajov (photos, discussions, texty, a pod.) – a to aj vtedy, keď ich „vygumujete“. Takže Facebook je úplne legálny, a všetko, čo robí sa aj skladuje. Všetci užívatelia Facebooku dali súhlas, že ich osobné údaje budú registrované, uchovávané a používané na iné účely. Prekvapuje ? Pri začiatku užívania Facebooku klikáte na „akceptujem podmienky“ – ak ste si našli čas na prečítanie týchto podmienok (jasné, že po anglicky). Ale : Facebook nie je platená stránka, ale Facebook si dáva pravidelne patentovať sídlo. Ale to stojí veľa peňazí. A to ani nepočítame ľudí, ktorých zamestnáva a teda platí. Ako získava Facebook peniaze na tieto platby?
Princíp je jednoduchý, a tu je najväčšie nebezpečenstvo : v súčasnosti 60% podnikov kupuje práva na konzultovanie archívov Facebooku. Takto
získavajú aj staršie údaje o užívateľoch Facebooku, môžu si urobiť obraz o ich osobnom živote, najmä ak je to osoba aktuálne na dôležitom mieste. Obrana a polícia taktiež využívajú tieto archívy pri svojom vyšetrovaní.
Buďte opatrní, vaše chyby z mladosti nemusia byť zmazateľné !
Vyhnite sa všetkým fotkám, ktoré by mohli kompromitovať (kohokoľvek, nielen Vás) – s alkoholom, cigaretou, drogou, fotky s intímnymi tendanciami, vulgárne fotky, a pod. Vyhnite sa napádaniu inej osoby, aj keď si myslíte, že je to banálne, pretože útok na osobu, urážka môžu byť predmetom podania na súd, vyhnite sa výmene príliš intímnych a súkromných údajov, dokonca aj s vašimi priateľmi ( naši dnešní priatelia môžu byť zajtra našimi nepriateľmi ).
Neignorujte právo na zverejňovanie obrázkov, veľa adolescentov si myslí, že zavesenie fotiek svojich priateľov nerobí žiadny problém, ale rodičia týchto mladých to nemusia tak vidieť, tí to môžu dať na súd. Vždy si vyžiadajte súhlas na zverenie takých obrázkov. Zákon je zákon, a sudca asi neprijme vaše „Nevedel som“ (autorka ponechala aj originalne „Méfiez-vous, la loi ne se retourne pas que contre les autres Nul).
Urobte s týmito informáciami, čo chcete. Ale ste upozornení. A
prípadne to pošlite ďalej. Ako myslíte.