Píšete nám: Posolstvá a bludy

397

Dobrý deň prajem. Pán Selecký,

chcem sa Vás spýtať, či by ste nemohli napísať na Magnificat schválené súkromné zjavenia Cirkvou, ktoré sú dôveryhodné a nešíria bludy. Tie čo práve prebiehajú, tak je na ne veľa rozličných názorov a nebudem sa ich držať. Na internete je veľa všelijakých posolstiev od Panny Márie a podobne, ale kopa z nich sú bludy. Ďakujem za odpoveď. Lukáš Sobota

Ďakujem za e-mail, pán Sobota,

moja odpoveď je:   Cirkvou schválené zjavenia majú takmer všetky svoje vlastné webové stránky, dokonca ich môže šíriť samotná Cirkev, čím im dáva punc dôveryhodnosti, a všetky katolícke vydavateľstvá (stránky) majú na to imprimatur a teda najvyššiu kompetenciu.  Magnificat Slovakia ako laické združenie  sleduje aj zjavenia – udalosti, ktoré sú vo vývoji, resp. sú skúmané komisiami, a spĺňa úlohu spravodajcu. Ja som už viackrát upozornil, že nezastupujeme  Cirkev, ani nehovoríme a nepíšeme v jej mene, pretože vtedy by sme mali mať tiež imprimatur, a teologického poradcu resp. cenzora.  Ale potom by sme nemohli písať o nových zjaveniach resp. udalostiach duchovného významu, ku ktorým sa Cirkev zatiaľ správa zdržanlivo.

Zákaz na takéto informovanie laici nemajú, ak by sa tak stalo, bolo by to z veľmi vážnych dôvodov. Napokon, Cirkev kedykoľvek môže a má upozorniť veriacich, kde a aké bludy sa pri šírení týchto informácií vyskytujú. Magnificat Slovakia sa podriaďuje všetkým definitívnym rozhodnutiam Cirkvi. Nepredbiehame schvaľovacie procesy, ale informujeme a používame svoju slobodu veriť alebo neveriť uvedeným udalostiam – či už pred, alebo po schválení daných zjavení. Nie sú to totiž články viery a teda nie je tu povinnosť v ne veriť.  Zjavenia neprinášajú nové pravdy zjavené v Evanjeliách, iba nové impulzy ku životu a šíreniu Božích právd.  To je napokon aj hlavnou úlohou nášho združenia.

s úctou Anton Selecký

P.S. Budem veľmi rád, ak nás upozorníte, kde sa na našej stránke prípadne vyskytujú formulácie resp. posolstvá, ktoré možno označiť za bludy. Pravdaže, mali by sme ich tu neradi.