Píšete nám: Mobil ťa môže zabiť

359

Po mnoha letech debaty o zdravotních rizicích, která představují mobilní telefony, to nedávná zpráva konečně potvrzuje.

Vyčerpávající zprávu předložil nedávno ministerstvu telekomunikací Indie profesor Girish Kumar z oddělení elektrického inženýrství IIT-Bombay.

Kumar, který provedl rozsáhlý výzkum radiace mobilních telefonů a jejích účinků, varuje před nadměrným používáním mobilních telefonů, protože uživatele vystavují zvýšenému riziku vzniku rakoviny, mozkových nádorů a mnoha dalších zdravotních poškození. U dětí to platí o to více.

Počítačová tomografie po 15 minutách volání mobilním telefonem... žluté a červené oblasti naznačují tepelný efekt, který může způsobovat negativní zdravotní rizika, či fatální onemocnění.

Hlavní zdravotní rizika v důsledku radiace mobilních telefonů a mobilních věží jsou následující:

· 400% zvýšení rizika rakoviny mozku u dospívající mládeže používající mobilní telefony. Děti jsou na radiaci mobilních telefonů náchylnější. Čím mladší dítě, tím hlubší je penetrace elektromagnetického záření, protože kosti dětí jsou tenčí.
· Nadměrné používání mobilních telefonů může také způsobit rakovinu u všech. Používání mobilního telefonu déle než 30 minut denně po dobu 10 let zvyšuje riziko vzniku rakoviny mozku a akustického neuromu.
· Radiace mobilních telefonů způsobuje nevratné poškození mužské plodnosti. Studie zjistily o 30% nižší počet spermií u intenzivních uživatelů mobilních telefonů.
· Frekvence mobilních telefonů mohou způsobit poškození DNA buněk v těle. Radiace způsobuje, že se v buňkách těla vytvářejí volné radikály; volné radikály jsou karcinogenní.
· Frekvence mobilních telefonů narušuje fungování ostatních život zachraňujících přístrojů, včetně implantovaných kardiostimulátorů, a mohou proto způsobit náhlé úmrtí.
· Expozice mobilním telefónem může aktivovat stresovou reakci v lidských a zvířecích buňkách, což způsobuje produkci stresových proteinů. To je dostatečný důkaz, že tělo rozpoznává radiaci z mobilních telefonů jako potenciálně škodlivou.
· Elektromagnetická pole způsobená mobilními telefony a mobilními věžemi degradují imunitní systém a stimulují alergické/zánětlivé reakce, včetně vyrážek, boláků, palčivého pocitu a lézí.
· Lidé používající mobilní telefon více než 30 minut denně více jak 4 roky mají vyšší riziko ztráty sluchu. Radiace mobilních telefonů může způsobit tinitus a poškodit sluchové vlásečnicové buňky přítomné ve vnitřním uchu. Jakmile jsou poškozeny, nemohou se tyto buňky již nikdy regenerovat.
· Časté používání mobilního telefonu může také poškodit mnoha způsoby vizuální systém. Frekvence mobilních telefonů (900, 1800 a 2450 MHz) poškozují epitelové buňky a zvyšují teplotu uvnitř očí.
· Emise mobilních telefonů oslabují kosti a mohou způsobit snížení hladiny melatoninu (typu antioxidantu, který posiluje imunitní systém).
· Zvýšené riziko rakoviny slinné žlázy je spojováno s používáním mobilních telefonů.
· Expozice elektromagnetickým polem může způsobit poruchy spánku a neurodegenerativní onemocnění, jako Alzheimerova a Parkinsonova choroba.
· V důsledku nepřetržitého elektromagnetického pozaďového šumu se včely a ptáci stávají desorientovanými a nedokážou se vrátit do svých úlů a hnízd. Má škodlivé účinky na zvířata, rostliny a prostředí.
ze zahr. zdrojů. překlad Osud 2011

Uz vyse roka pouzivam ochranne pouzdro proti ziareniu, pozrite link:

http://www.ewall.eu/sk/index.html

Stroschneider Henrich