Píšete nám: „Sčítanie ľudu“ – Kto klame (?)

523

Milí priatelia, na Slovensku sa chystá povinné celoplošné „sčítanie ľudu“. Okrem zaujímavého faktu, že sa to deje zároveň v celej EU,  dostali sme od pracovníka, ktorý je zaangažovaný na tomto sčítaní –  list, pod názvom „Klamstvo okolo sčítania ľudu“. Autor chce zostať anonymný, čo je pochopiteľné.  Citujeme list:

– – –

Štatistický úrad Slovenskej republiky trvá na informácii, ktorú poskytol médiám, že sčítacie tlačivo zostane aj po vyplnení anonymné. Neobsahuje totiž požiadavku na uvedenie mena, priezviska a rodného čísla obyvateľa, ktoré by umožnili jeho priamu identifikáciu,  ani  presnej adresy obyvateľa. Vyplnené sčítacie tlačivá sa nebudú poskytovať žiadnym tretím osobám ani inštitúciám a po spracovaní údajov a informácií sa v súlade so zákonom skartujú.

Zdroj: http://www.scitanie2011.sk/kontakty/anonymita-udajov

Každému človeku bude doručená obálka na meno a nálepka, identifikátor s čiarovým kódom. Po vyplnení sčítacieho formuláru bez mena, celkom hore občan nalepí identifikátor.

Identifikátor je číslo, ktoré je jednoznačne spojené s konkrétnou osobou v elektronickej databáze. Preto nalepenie identifikátora je to isté ako vypísanie  mena a rodného čísla. Nalepením identifikátora stráca sčítací hárok status anonymný. Oficiálnym tvrdením je, že identifikátor slúži len pre kontrolu sčítaciemu komisárovi. Kontrolu či sa človek sčítal.  Obálka bude obsahovať aj heslo pre elektronické sčítanie. Ak sa človek elektronicky nesčítal, sčítací komisár sa o tom dozvie tak, že po uplynutí termínu elektronického sčítania dostane zoznam kto sa elektronicky sčítal a kto nie.

Tých ktorí uviedli, že sa elektronicky sčítajú a nespravili tak, vyzve aby to spravili v elektronickej forme.

To je dôkaz, že v kontrolnom systéme je zoznam  Meno – identifikátor.

Ľudia odovzdajú sčítacie hárky s kombináciou  identifikátor – hárok s informáciami.

Oficiálne tvrdenie je, že  identifikátor slúži len na kontrolu. Nikto vraj nebude zisťovať, ktorý hárok komu patrí. Je to klamstvo, identifikátor má čiarový kód.

Dá sa na to prísť logicky , ale vysvetlím to.

Viete na čo slúži čiarový kód na tovaroch v obchodoch ?

Na to, aby pri nákupe veľkého množstva tovaru (ľudí) bolo možne rýchlo každému tovaru (sčítaciemu hárku) priradiť cenu (meno osoby) tovaru z databázy k danému tovaru (sčítaciemu hárku) . Po naskenovaní  potom pokladňa vygeneruje štatistickú informáciu o cene nákupu počte podložiek dátumu nákupu atď…

Pri spracovaní hárkov sa skenovaním čiarových kódov spätne z tej istej databázy, z ktorej ste dostali identifikátor, budú priraďovať mená.

Tí, ktorí  to budú vyhodnocovať, naskenujú identifikátor a na  meno zadajú informácie do systému. Systém potom údaje štatisticky vyhodnotí. (bloček v pokladni)

Na hárku je predpísané, že sa má vypisovať čiernym alebo modrým perom. Prepisovanie zariadi skener. Vyhodnotenie zasa počítač pomocou šablóny.

Príklad: Ak učiteľka (ktorá ma veľa žiakov), alebo psychológ robí test (kde je veľa otázok) s možnosťami  a,b,c… Respondent zadáva odpovede do tabuľky. Jeden stĺpec je číslo otázky, ďalšie stĺpce sú pre možnosti a, b, c…  Respondent dáva krížiky. Vyhodnotenie je prakticky bleskové. Psychológ priloží šablónu s vyrezanými otvormi tam, kde je správna odpoveď.  Kde sa zhoduje otvor s krížikom, tam je správna odpoveď. Potom už len spočíta počet krížikov ktoré sú v otvoroch šablóny.   Test je vyhodnotený.

Štatistický úrad ubezpečuje, že hárky skartuje, čomu aj verím, pretože po prepise do elektronickej podoby ich aj tak nebude treba. Ale po vyhodnotení údajov už nič nehovorí o tom, či zmaže harddisky a nechá si len sumárne štatistické údaje. A keďže ide o celoeurópske sčítanie, či tieto elektronické dáta neposúva ďalej. Na ďalšie porovnávanie s ostatnými štátmi.

Ľudia sú ubezpečovaný o tom, že údaje nebudú zneužité. Avšak jeden môj známy hovorí:

„Kto niečo skrýva ten klame.“

Autor článku je zainteresovaný v sčítaní ľudu.