USA: Identifikačné karty od 11. mája 2011 povinné

405

Smutnou pravdou je, že Amerika už nie je „krajina slobody“. Vláda rozhodla, že v záujme, aby nám zabezpečila „bezpečnosť“, všetko, čo robíme, musí byť sledované, monitorované, stopované, zaznamenávané a kontrolované. Nezáleží na tom, či sú pri moci demokrati alebo republikáni – každý rok sa zo Spojených štátov stáva väčší a väčší  zajatecký tábor…

– – –

Na okamih si predstavte, budúcnosť, kde nie ste schopní riadiť auto, dostať sa na lietadlo, dostať sa na vlak, hlasovať, vstúpiť do federálnej budovy, otvoriť si bankový účet alebo získať zamestnanie bez národného preukazu identity. Myslíte, že by sa to niekedy mohlo stať v Amerike?  Tzv. Real ID zákon príde do platnosti 11. mája 2011, bez možnosti to zmeniť.

Pred niekoľkými rokmi legislatúry štátu v celej krajine boli    týmto zákonom pobúrené. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť bolo donútené niekoľkokrát k oneskoreniu realizácie. Ale teraz je už neskoro. Vidíte, to je to, čo federálna vláda často robí. Budú sa snažiť ,,pretlačiť“ niečo veľmi nepopulárne, a ak sa stretnú s odporom, budú „hrať mŕtveho“ až do ukľudnenia situácie, a potom prídu späť, a zrealizujú to tak či tak. To je to, čo sa deje s Real ID zákonom.

Od 11. mája 2011 vodičské preukazy po celých Spojených štátoch budú povinné vyhovieť národným bezpečnostným federálnym normám. V podstate naše licencie sa teraz budú federalizovať.

Štáty musia zaviesť v máji pravidlá stanovené v roku 2005 REAL ID zákonom. Zákon, odporúčaný zo 11. septembra komisiou, ktorá vyšetrovala v roku 2001 teroristické útoky, vytvorí národný bezpečnostný štandard pre štátmi predpísané identifikačné karty, ktoré majú byť použité pre účely, ako nástup do lietadla a vstup do federálnych budov.

Teraz bezpečnostné služby budú môcť požiadať o naše „papiere“, rovnako ako to boli zvyknutí robiť v nacistickom Nemecku a ZSSR.

V roku 2008, bývalý americký zástupca Bob Barr napísal, ako sa s jedným z týchto nových národných ID kariet bude automaticky ukrajovať z niektorých našich najzákladnejších práv.

„Osoba, ktorá odmieta Real ID zákon s identifikačnou kartou, nemôže vstupovať do všetkých federálnych budov alebo ich úradov svojho kongresmana alebo senátora, alebo USA Capitol. Toto účinne popiera, že základné práva osôb pri zhromažďovaní predložené vláde sú dodržiavané ako je uvedené v prvom dodatkom ústavy.“

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti trvá na tom, že Real ID zákon je tu práve na „pomoc“, a aby náš život bol „lepší“ a „bezpečnejší“. Podľa ich webovej stránky, niektoré z cieľov Real ID zákona sú “ pomôcť predísť terorizmu, obmedziť podvody, a zvýšiť spoľahlivosť a presnosť osobných dokladov. “

Viete si predstaviť, akou silou bude federálna vláda na nás bude musieť dozerať a sledovať naše činnosti, ak táto vec bude plne realizovaná? Čím viac sa skutočne zamyslíte o predstave národnej ID karty pre Američanov, tým viac odpudivé sa to stane.

Nakoniec, bez „Real ID“, nebudete môcť byť najatý väčšinou zamestnávateľov. Takže v podstate, bude nutné získať povolenie federálnej vlády, než budete môcť pracovať. Bez „Real ID“, schopnosť cestovať bude značne obmedzená. Nakoniec tu bude len veľmi málo druhov verejnej dopravy, ktorú budete môcť využívať bez nutnosti národného preukazu identity.

A čo ak stratíte ID kartu? Nakoniec sa môžu rozhodnúť, že tento problém vyriešia implantovaním mikročipu priamo do našich rúk. Nebolo by to výhodné? Pozrite kam to všetko smeruje?

Ak si dáme národnú ID kartu, potom dodáme Obamovej administratíve odvahu pokúsiť sa zaviesť „univerzálny Internet ID“, o ktorom hovorili.

Smutnou pravdou je, že Amerika už nie je „krajina slobody“. Vláda rozhodla, že v záujme, aby nám zabezpečila „bezpečnosť“, všetko, čo robíme, musí byť sledované, monitorované, stopované, zaznamenávané a kontrolované.Nezáleží na tom, či sú demokrati pri moci alebo republikáni – každý rok sa zo Spojených štátov stáva ešte viac zajatecký tábor. Dúfajme, že americký ľud sa prebudí a uvedomí si, že to nie je to, čo naši otcovia zakladatelia zamýšľali.

ZDROJ:

http://www.presstv.ir/usdetail/167677.html

Kto rozumie angličtine nech si pozrie toto video, je zaujímavé a dôležité nielen pre Američanov, ale čoskoro aj pre Európu a v konečnom dôsledku pre všetkých na Zemi.

http://www.youtube.com/watch?v=8JHWDNl8pyU