Pápež Ján Pavol II. bude blahorečený 1. mája 2011

336

14.1.2011, Rím, (tkkbs/ ap/ magnificat) – Pápež Ján Pavol II. bude blahorečený 1. mája tento rok. Obradu vo Vatikáne bude predsedať pápež Benedikt XVI. Termín bol zverejnený dnes, po tom, čo Svätý Otec podpísal dekrét o blahorečení, v ktorom figurujú aj mená ďalších kandidátov, ktorí budú pozdvihnutí k úcte oltára, medzi nimi aj zakladateľ a Sociálneho týždňa talianskych katolíkov prof. Giuseppe Toniola, a piatich rehoľných sestier z Bosny, ktoré boli zabité pre svoju vieru.

Rím očakáva 1. mája minimálne 200 000 pútnikov. Titul blahoslavený znamená, že bude možné bývalého pápeža verejne uctievať. Toto sa už dnes, hlavne v Poľsku už súkromne deje.

Benedikt XVI. sa v najkratšom možnom termíne snaží odpovedať na vyjadrenie pocitov verejnosti, ktoré spontánne vytryskli na jeho pohrebe v roku 2005 a boli sformulované do slov „Santo Subito!“.

Čo sa týka uzdravenia sestry Marie Simon-Pierre, vatikánsky panel lekárov a teológov ho posúdil ako zázračné a na základe svedectiev o modlitbách jej spolusestier k Jánovi Pavlovi 2 ho prisúdil bývalému pápežovi. Minulý rok sa vyskytli pochybné hlasy čo sa týka tohoto uzdravenia, avšak Kongregácia pre kauzy svatých v piatkovom stanovisku oznámila, že lekári veľmi dôsledne až „škrupulózne“ skúmali toto uzdravenie a ich konečné stanovisko je, že uzdravenie s.Marie Simon-Pierre nemá prirodzené lekárske vysvetlenie.

Ján Pavol II., prvý slovanský pápež, je niektorými kritizovaný za svoje údajne ústretové postoje k vodcom typu dalajláma a pod. Ján Pavol II., ktorého typickou črtou bolá láska k všetkým ľuďom bez rozdielu, si však dokázal sadnúť v dôvernom rozhovore i s vykonávateľom vlastného atentátu v roku 1981, Alim Agcom. Túto jeho črtu nemožno zamieňať so súhlasom s konaním či vierovyznaním kontraverznej protistrany.

Podľa vatikánskych zdrojov je toto kaplnka, kde bude uložené jeho telo.