Oznamy Magnificat Slovakia: Modlitbový pochod v Košiciach, jesenná púť v Turzovke

438

Viacerí občania Košíc a Prešova  podali na Magistráte mesta Košíc oznam o akcii, ktorú  zvolávajú na  túto sobotu 28. septembra 2013. Akcia znamená protestný modlitbový pochod proti tzv. Gay Pridu  ľudí LGBTI, ktorý sa koná v ten istý deň na Hlavnej ulici v Košiciach o 15. 00.hod. (ilustr.obr.a)

 Čas protestu:  12.00 – 14.00

Trasa:    Hlavná ulica, od Vedeckej knižnice po staré Tesco

 V PRAHE TOHTO ROKU POCHODOVALI S HOMOSEXUÁLMI AJ PEDOFILI!

USA7Ježiš adoráciaZastavme to spolu adoráciou a modlitbami!!!

 Účastníci po pochode sa zúčastnia adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v kaplnke sv. Lukáša Geriatrie na  Strojárenskej ul. č. 13

Budeme sa modliť, aby tieto strašné veci zmizli z nášho sveta, aby sme sa my ľudia obrátili  K BOHU – NÁŠMU PÁNOVI.

Aby pochopili aj naše deti, že RODINA JE SPOLOČENSTVO IBA MUŽA A ŽENY,

že dvaja muži, ani dve ženy nemôžu splodiť dieťa.

Aby pochopili, že bez Krista všetko vedie k úpadku a rozkladu.

 Ak Vám nie je ľahostajný osud vašich detí a vnúčat, pridajte sa!

Ak Vám nie je jedno,  že pedofili budú môcť beztrestne mravne ohrozovať vaše deti či ničiť novorodencov, že vám vnucujú zvrátenú sexuálnu morálku a deťom homosexualitu, príďte!

JESENNÁ PÚŤ

NA HORE ŽIVČÁKOVÁ PRI TURZOVKE

turzovka219. a 20. októbra 2013

Sobota 19.10.201

17.10. hod. Svätá omša vo farskom kostole v Korni

  19.30 hod.  Krížová cesta od Turzovky

21.00 hod.  Svätá omša v kaplnke a celonočná adorácia

Nedeľa 20.10.2013

06.00 hod. Ukončenie adorácie a Svätá omša

08.00 hod.  Krížová cesta

10.30 hod.  Mariánske večeradlo

12.00 hod.  Slávnostná svätá omšaTurzovka (9)

celebruje J.E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup

Adorácia a Eucharistické požehnanie  Príležitosť ku Sviatosti zmierenia  Sobota 20.00 – 24.00 hod.     Nedeľa 06.00 – 12.00 hod.

Jesenná púť sa koná na slávnosť 20. výročia požehnania kaplnky, 5. výročia vyhlásenia Živčákovej za pútnické miesto, požehnanie základného kameňa a areálu budúceho Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi

Autobusová doprava bude premávať v nedeľu 20.10.2013 od školy v Korni na parkovisko pod stavbou nového Chrámu a späť         RKFÚ Korňa

Povedali o pôste za kňazov

 Autor: Modlitby za kňazov – 26 September, 2013 – 09:40
  • pôste_0Blog/Spoločnosť-Civilizácia

Od sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2013 prebieha na Slovensku 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Spoločenstvo Modlitby za kňazov oslovilo niektoré osobnosti v Cirkvi s otázkou, čo si myslia o potrebe postiť sa a modliť za našich duchovných otcov.

   o. Ján Buc, riaditeľ TV Lux

Je pre mňa veľkým povzbudením, že na Slovensku sú ľudia, ktorí prijali svoje poslanie v tom, že sa modlia za kňazov.

Myslím, že je to dôležitá služba práve pre poslanie, ktoré ako kňazi máme žiť. Byť v prvej línii ohlasovania a budovania Božieho kráľovstva.

Ďakujem aj za iniciatívu pôstu za nás kňazov. Potrebujeme to, teda ja určite. Modlím sa za všetkých, ktorí sa zapoja do tejto aktivity.

   Mons. Stanislav Zvolenský,  Bratislavský arcibiskup – metropolita

Teším sa tejto iniciatíve a vyprosujem hojnosť Božieho požehnania a duchovných síl všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa k tejto cennej myšlienke pripoja.

   o. Rastislav Dluhý, CSsR, šéfredaktor časopisu Slovo medzi nami

Pôst a modlitbu Ježiš odporúčal ako účinný prostriedok pre skutočnú zmenu. Všetci túto zmenu potrebujeme, každý veriaci, laik aj kňaz.

   Pavol Danko, tanečník a divadelník, moderátor

Veľa ľudí sa ma už pýtalo, či som nechcel byť kňazom. Ja sa vždy pousmejem a spomeniem si na kňazov, ktorých mi Boh poslal do cesty. Sú medzi nimi aj takí, cez ktorých mi Boh nahrádza pozemského otca, alebo bratov, ktorých nemám. Poznám ich dôverne… Sú v pastoračnom kolotoči a často jediné a najcennejšie spojenie s nimi je v modlitbe a v eucharistii. A preto sa za nich modlím… aspoň tak som s nimi…

   Antonín Randa – šéfredaktor Katolíckeho týdeníku a predseda združenia Cesta 121, ktoré od roku 2008 pomáha starnúcim kňazom a kňazom v núdzi

Je to zajímavý nápad – každý z nás potřebuje modlitbu, ale lidé, kteří mají duchovně vést druhé, by měli mít naši podporu dvojnásob. Jak z praxe všichni víme, tento úkol bývá občas nad jejich síly a pak to končí špatně.

 Kateřina Lachmanová – spisovateľka a psychoterapeutka

Tak ako každý človek aj kňaz potrebuje modlitbu pre svoj osobný život. Ako podporu na svojej duchovnej ceste. Ale ešte aj preto, lebo kňazi vykonávajú veľmi zodpovednú a ťažkú službu. Dá sa povedať – v prednej línii duchovného boja. Pretože nesú zodpovednosť za mnoho ďalších ľudí. Modlitbu potrebujú preto, aby tú službu vykonávali dobre a aby v tom duchovnom zápase obstáli. Aby mali milosť zasiahnuť ľudské srdce.  Ale vlastne pre všetko čo robia. Či už je to starostlivosť o starších ľudí, príprava homílie, alebo je to modlitba požehnania pre ľudí, či slúženie sv. omše. Pre všetko potrebujú Božiu milosť. A je veľký rozdiel, či tú milosť v hojnosti majú, alebo nie. Pretože tá ich služba sa dá robiť spôsobom, ktorý zasahuje ľudí a tiahne ich ku Kristovi, alebo im dokonca nejakým spôsobom prekáža, či sťažuje tú ich cestu. Takže potrebujú našu modlitbu pre samých seba, ale aj pre tú náročnú službu, ktorú robia. A pre Božiu ochranu v nej.

Viac o pôstnej akcii na www.postzaknazov.sk

http://www.postoy.sk/node/4445