Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. septembra 2013: Život je dar pre každého z vás

731

Posolstvo Panny Márie:

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Váš vzťah k modlitbe nech je každodenný. Modlitby nech činia zázraky vo vás aj prostredníctvom vás. Preto, deti moje, nech je vám modlitba radosťou. Potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvorenejší a vy pochopíte, že život je dar pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Prostredníctvom Márie Pavlovičovej -Lunettiovej, Medžugorie, 25. septembra 2013

Chorvátska TV o zázraku v Medžugorí

Vicka Ivankovičová:  „Socha Panny Márie svieti,

ale Panna Mária v Medžugorí svieti už 32 rokov!“

Správu o svietiacej soche nám poslala aj Oľga Merkovičová, ktorá ubytováva vo svojom penzióne v Medžugorí pútnikov už desiatky rokov.   Nové informácie sú hlavne  zaujímavé vyjadrenia vizionárky Vicky Ivankovičovej: 

vicka21-199x300V pondelok večer 23.09.2013 sa po Medjugorí rozšírila správa, že gypsová socha Panny Márie v rodičovskom dome vizionárky Vicky Ivanković-Mijatović  (na obr.) v Bijakovići-Medjugorjí, svieti zelenkavým fosforeskujúcim svetlom.

Rozšírilo sa to veľmi rýchle po celom Medjugorí a v nasledujúci deň bleskovou rýchlosťou začali prichádzať z celého sveta sms-ky, maily a telefonáty… skôr sa to dozvedeli ľudia vo svete ako pútnici, ktorí boli na púti v Medjugorí a nevysedávali pri internete.

 Farníci a obyvatelia Medjugoria ako prví sa dozvedeli túto správu a trpezlivo i so zvedavosťou čakali viac než 2 hodiny v dlhom rade, kým sa dostali do Vickinej izby v rodičovskom dome,

kde sa Vicke denne zjavovala Panna Mária. Táto socha predtým nikdy nevyžarovala nijaké svetlo a stála na komode v izbe vyše 30 rokov.

Tisíce pútnikov…novinári a rôzne televízne tímy a spoločnosti prichádzajú, aby videli svietiacu sochu Panny Márie. Zelenkavé floreskujúce svetlo vychádzajúce zo sochy vidieť len za šera a tmy.
VickaMnohé noviny a časopisy píšu rôzne komentáre, ale vizionárka Vicka sa konkrétne nevyjadrovala. Keď jej mama v pondelok večer po 21-hod zatelefonovala čo sa deje, Vicka povedala:

 „To je vôľa Panny Márie. Modlite sa! Áno socha svieti, ale Panna Mária tu svojou prítomnosťou svieti už 32 rokov.“

Potom Vicka pokračovala: „V miestnosti kde je socha, ktorá svieti sa Panna Mária zjavila mnoho-mnohokrát a nikdy tam nič nesvietilo, ​​ale v týchto dňoch keď som bola na ceste ma informovali a povedali mi:

-„Vicka, socha svieti.“ Ja si však myslím, že to, že socha Panny Márie svieti, že sa na to nemáme len tak pozerať, žiadať to od Márii: „Hľa, Panna Mária svieti !“, ale ona by mala svietiť v našich srdciach.

Toto svetlo má určite veľký význam, ale ja si myslím že je dôležitejšie, keď prídeme pred Pannu Máriu,pokorne si kľakneme a modlíme sa.

To čo činí Panna Mária so svetlom, to je znamenie, že chce zmeniť naše srdce, to je jedno malé povzbudenie, aby sme kráčali dopredu. „

V dnešnej dobe je všetko zahalené veľkou temnotou, veľkým smútkom, aj preto nám Panna Mária dáva to svetlo – svetlo nádeje a svetlo spásy. Aby nás tým zachránila skrze Ježiša, a takto nás k tomu povzbudzuje. To je určite to o čom Panna Mária povedala: „Dávam vám znamenia“, a toto sú malé predznamenia, Ona ale hovorí: „Je pre mňa milšie, keď svojim srdcom s láskou vydávate svedectvo o mojom posolstve a stanete sa svetlom pre druhých.“

Novinárske a televízne tímy robia rozhovory s ľuďmi a natáčajú filmové záznamy, ulica v blízkosti Vickinho rodičovského domu je stále plná ľudí….

Hovoria, že to svetlo sa nedá odfotiť a že ani digitálne fotoaparáty a mobily nezaznamenajú žiadnu snímku.

Ja som tam bola v utorok popoludní o 13,30 h – na dennom svetle to fosforeskujúce svetlo nevidieť, ale večer to bolo veľmi intenzívne.

Olga Merkovićová,

Medjugorje – 25.09.2013