OROL TV: Pochod Bratislava za život

654

foto 154Dňa 16. marca 2013 sa v Bratislave uskutočnil pochod Bratislava za život, ktorý odštartoval kampaň pod názvom „Jeden z nás“.  Kampaň pokračuje 22. septembra 2013 v Košiciach.  Organizátormi pochodu boli Spoločnosť Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, ako aj Fórum života. Pochodu sa zúčastnilo cca 2000 občanov.

 

foto 150

Citát: „Snahou Európskej iniciatívy občanov „Jeden z nás“ je skoncovať s financovaním aktivít z európskych zdrojov, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.“   Viac na: http://www.oneofus.eu/sk/podpisovanie-iniciativy-jeden-z-nas-sucastou-kampane-ku-dnu-pocateho-dietata/

Oznámili sme viacero pochodov, napríklad v Banskej Bystrici, Košiciach, či Liptovských Sliačoch, bohužiaľ nedostali sme správy o ich priebehu.

Na  žiadosť o vysvetlenie striktne sekulárneho priebehu akcie Bratislava za život Mgr. Anton Čulen  (ako aj naše združenie) obdržal nižšie uvedené vysvetlenie organizátorov.
Naše združenie Magnificat Slovakia ďakuje organizátorom, ako aj všetkým zúčastneným za podporu života – Božieho daru, a tiež pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zapojiť sa do podpisových a ďaľších pochodových aktivít za život. Zároveň odporúčame našim modlitbovým skupinám po celom Slovensku spoločné i individuálne modlitby za úspešnú ochranu života ešte nenarodených detí.  Anton Selecký

Vážený pán Čulen,

zhromaždenie a pochod za život bolo občianskou akciou a občania majú právo a slobodu vyjadriť svoj názor svojim vlastným spôsobom, ak tento názor neuráža iných. Preto aj Vy ste mali právo na svoj transparent. Mrzí nás incident s niektorými organizátormi pochodu – ich konanie nebolo napriek dobrému úmyslu namieste. Hlavní organizátori žiadny pokyn v tejto veci nedali. Chceme sa Vám preto verejne  za incident ospravedlniť.

Samozrejme, Váš transparent v žiadnom prípade nemožno označiť za extrémistický. Organizátori, ktorí s Vami hovorili, nás ubezpečili, že ani oni ho za taký nepovažujú. Mali skôr na mysli, že niektoré média by ho mohli mylne klasifikovať ako prejav extrémizmu. Ospravedlňujeme sa Vám aj za toto nedorozumenie.

Ohľadom Vašich námietok k chýbajúcemu duchovnému aspektu podujatia treba povedať, že  Bratislava za život bola skutočne koncipovaná ako občiansko-politické podujatie, nie ako náboženská akcia typu púte či procesie.  Nechceli sme, aby v mediálnej prezentácii bol cieľ podujatia prezentovaný v zmysle, že katolíci sa snažia ostatným občanom nanútiť svoje vlastné náboženské pravidlá. Sme totiž presvedčení, že potreba ochrany každého života už od počatia vyplýva nielen z kresťanskej mravouky ale aj z prirodzeného zákona, ktorý môže poznať každý človek bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Preto sme aj na pochod pozvali všetkých ľudí stotožňujúcich sa s myšlienkou potreby ochrany každého ľudského života, veriacich i neveriacich.

Občianska akcia ale nemá byť sekularistická. Takisto ako Vy aj my odmietame presvedčenie, že náboženstvo nepatrí do verejného života. Preto aj viacerí rečníci vyjadrili vďačnosť Bohu za život (napríklad, pani Alena Čermáková vo svojom prejave aj v piesni, Juraj Šúst vo svojom prejave) a podobne aj mnohí ľudia v zhromaždení prostredníctvom vlastnoručne napísaných/kreslených obrazov, ktoré budú  do piatku 22. marca verejne vystavené v medickej záhrade.  Na akcii bol aj priestor ticha pre osobnú modlitbu či tichú spomienku. Po skončení pochodu boli katolíci pozvaní poďakovať Bohu a modliť sa na úmysel ochrany každého ľudského života pri sv. omši v katedrále. Oznam o omši bol na konci pochodu verejne prezentovaný.

Záverom sa Vám chceme predovšetkým poďakovať za Vašu účasť na bratislavskom pochode za život. Veríme, že napriek poľutovaniahodnému incidentu, za ktorý sa ešte raz ospravedlňujeme, bol pre Vás tento pochod v niečom aj inšpiratívny a povzbudzujúci a že aj v budúcnosti dokážeme spojiť sily v práci i v modlitbe za dobrú vec.

S úctou,

Juraj Šúst

Boris Bartho

Patrik Daniška,

hlavní organizátori zhromaždenia a pochodu za život

V Bratislave, 18. marca 2013