Aktuálne: Inaugurácia pápeža Františka

921

pápežxx12-255x300Rím, 19.3.2013 (kath.net/Armin Schwibach – as) 015 687 – Slávnostné uvedenie do úradu pápeža Františka: pri žiarivom slnečnom svite pozdravil pápež početných pútnikov a návštevníkov pri dlhej jazde v papamobile po Námestí sv. Petra.

Na slávenie do Vatikánu prišlo 31 hláv štátov, 11 premiérov a 3 princovia. Vcelku sa ohlásilo 132 delegácií štátov a medzinárodných organizácií, ako povedal vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi v pondelok. Medzi hosťami bola aj nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU), americký viceprezident Joe Biden a francúzsky premiér Jean Marc Ayrault. Argentínska prezidentka Kristína Fernandez de Kirchner bola prijatá na súkromnej audiencii u pápeža už v pondelok.

Texty a čítania liturgie boli zo sviatku sv. Jozefa, patróna Cirkvi. S pápežom koncelebrovalo 180 kardinálov, ako aj generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, Adolfo Nicolás Pachón SJ a generálny predstavený františkánov, José Rodríguez Carballo OFM. Podľa nového obradu prijal František pred svätou omšou insígnie svojho úradu, rybársky prsteň a pálium. Pápežský ceremoniár prelát Guido Marini poveril službou pri oltári františkánov Konventu La Verna, aby sa tak vyjadrilo zvláštne spojenie Františka so svätým „poverello“ (chudáčikom). V Kláštore La Verna 17. septembra 1224 dostal sv. František stigmy.

Pred svätou omšou na Námestí sv. Petra sa pápež odobral najprv na  modlitbu ku hrobu sv. Petra pod hlavným oltárom vatikánskej baziliky. Sprevádzali ho patriarchovia a hlavy východných katolíckych cirkví. Diakon odtiaľ zobral pálium a rybársky prsteň. Potom sa procesia s kardinálmi a pápežom vydala cez prázdny Chrám sv. Petra k Sagrato. František mal na sebe rovnaké jednoduché biele omšové rúcho, ktoré mal už pri prvej svätej omši v Sixtínskej kaplnke po svojom zvolení za pápeža.

V homílii sa pápež zameral na postavu sv. Jozefa, ktorý konal svoju službu ohľaduplne, pokorne, v tichosti, ale vytrvalo prítomný a v absolútnej vernosti aj vtedy, keď všetko nechápal. –zg-

 

Erb pápeža Františka s mottom  „Miserando atque eligendo”

 Vatikán, 18.3.2013 (RV) – Pápež František sa ako svoj pápežský erb rozhodol zachovať v podstatných rysoch svoj predošlý znak, ktorý si zvolil po svojej biskupskej vysviacke a je charakterizovaný lineárnou jednoduchosťou. Modrý štít ako symbol pápežskej dôstojnosti, nad ním mitra umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a strieborným – previazanými červenou šnúrou.

Vatikán pápe¸ Franti¨ek erbV hornej časti modrého štítu sa nachádza znak pôvodu pápeža, znak Spoločnosti Ježišovej, žiariace slnko a červené písmená IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené krížom, pod ktorým sú tri čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo je hviezda a vpravo nardový kvet. Hviezda symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet predstavuje sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej ikonografickej tradície je sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke. Umiestnením týchto obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť svoju osobitnú úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi.

Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, kňaza. Komentuje v nej evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: «Ježiš videl mýtnika, pozrel na neho milosrdne a vyvolil si ho, preto mu povedal: Poď za mnou.» (Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me. Hom. 21: CCL 122, 149-151).

Práve slová «miserando atque eligendo», ktoré sú vyjadrením Božieho milosrdenstva, sú mottom pápeža Františka. Celá táto homília je chválospevom na milosrdenstvo Boha a vošla do Liturgie hodín zo sviatku sv. Matúša. Má osobitný význam v živote a duchovnej ceste pápeža. Na sviatok sv. Matúša v roku 1953, mladý Jorge Bergoglio vo veku 17 rokov, veľmi zvláštnym spôsobom zakúsil milujúcu prítomnosť Boha vo svojom živote. Následne po svätej spovedi pocítil jeho dotyk v srdci a vnímal milosrdného Boha, ktorý ho nežným a láskyplným pohľadom volal k zasvätenému životu podľa príkladu svätého Ignáca z Loyoly.

Biskup Bergoglio na pamiatku udalosti, ktorá znamenala začiatok jeho úplného zasvätenia sa Bohu v jeho Cirkvi, sa rozhodol zvoliť si ako svoje motto a program života výraz sv. Bédu Ctihodného «Miserando atque eligendo», ktorý nesie aj jeho pápežský erb. –jk- 

Predseda Svetového židovského kongresu na inauguráci pápeža

 150 kresťanských predstaviteľov iných vyznaní, židovstva a islamu pri pápežskej omši. Zo židovskej strany na inauguračnú omšu pápeža Františka prichádza 20-členná delegácia

BergoglioVatikán, 18.3.2013 (KAP) 015 685 – Až 150 zástupcov predstaviteľov kresťanských cirkví, ako aj židovstva a islamu sa zúčastnilo na inauguračnej svätej omši uvedenia do úradu pápeža Františka v utorok vo Vatikáne. Týchto 150 „delegati fraterni“ (bratských delegátov) pozdraví pápež František v stredu na audiencii.

Medzi nimi je čestná hlava pravoslávia patriarcha Bartolomej I. z Konštantínopolu a arménska hlava cirkvi Katolikos Karekin II. Ostatné kresťanské cirkvi vyslali delegácie popredných predstaviteľov s 90 osobnosťami. Platí to aj pre Anglikánsku cirkev, neprišiel však nový prímas Justin Welby, pretože sám má byť uvedený do úradu vo štvrtok v Canterbury.

Ronald LauderZo židovskej strany pricestovala 20-členná delegácia. Jej členom je rímsky hlavný rabín Riccardo Di Segni, ako aj vedenie židovských obcí Ríma a Talianska. Izraelský veľkorabinát zastupoval generálny riaditeľ Oded Wiener, Medzinárodnú židovskú komisiu pre medzináboženské poradenstvo (IJCIC) zasa jej prezident David Rosen.Okrem toho prišiel prezident Svetového židovského kongresu, Ronald Lauder – na obr. (Majiteľ  CME – TV MARKÍZA, TV NOVA. TV PRIMA, TV JOJ a celá sieť na východe – pozn) a jeho zástupca generálny sekretár Maram Stern. Za Ligu proti hanobeniu sa zúčastnil jej prezident Abrahám Foxman. Okrem toho prišli do Vatikánu aj 30 vysokopostavení predstavitelia islamských štátov. –zg-

Argentína: Bratstvo sv. Pia X. o novom pápežovi: Militantná pokora

Econe/Buenos Aires, 18.3.2013 (kath.net/KNA) 015 683 – Dištriktný predstavený tradicionalistického „Kňazského bratstva sv. Pia X. v Južnej Amerike, Christian Bouchacourt, vidí v novom pápežovi Františkovi „idealistického apoštola chudoby 70. rokov“. Podľa jeho slov pestuje „militantnú pokoru, ktorá by sa však mohla pre Cirkev ukázať ako pokorujúca“, uvádza sa v stanovisku na webovej stránke bratstva z piatku. Jeho prvé vystúpenie na balkóne Chrámu sv. Petra v stredu vraj bolo toho „perfektným dôkazom“.

bergoglioxx(1)„Aj keď pápež František nie je prívržencom teológie oslobodenia, svojím totálnym príklonom k ľudu a k chudobným sleduje svoj politický cieľ,“ vyhlásil predstavený tradicionalistov. Predošlého kardinála Buenos Aires Bouchacourt obvinil, že si bol plne vedomý «rozkladu» svojho diecézneho kléru, „bez toho, že by niečo proti tomu podnikol“. „Nikdy nebolo v argentínskom hlavnom meste tak málo seminaristov.“

Liturgie nového pápeža označuje duchovný bratstva ako «katastrofu»: «S ním sa musíme obávať, že budeme zažívať také omše ako za pontifikátu pápeža Pavla VI.» František je ďaleko vzdialený od úsilia Benedikta XVI., «znova vzdať česť dôstojnejším liturgickým sláveniam», uviedol Bouchacourt.

Dištriktný predstavený označuje Františka ako «muža konsenzu, ktorý má hrôzu z rozporov». Pri viacerých osobných stretnutiach prejavil blahosklonnosť a ústretovosť voči jeho prosbám, avšak bez toho, že by «pri diferenciách vyvinul nejakú námahu». Ako kardinál, uviedol Bouchacourt, sa ukázal nesolidárny s tými katolíkmi, ktorí protestovali proti «bohorúhavým výstavám» v Buenos Aires.

Pápež Benedikt XVI. sa vo svojom pontifikáte usiloval dosiahnuť teologické zjednotenie s bratstvom oddeleným od Ríma. To odmieta rozhodujúce náuky Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965), medzi iným o ekumenizme, liturgii a náboženskej slobode. Rozhovory v r. 2012 uviazli. Rozhodnutie musí urobiť teraz pápež František. –zg-