Napísali ste nám: Treba prijať Výhradu vo svedomí!

319

Priatelia, prečítajte si prosím tento článok, napočítajte do desať a potom si skúste zodpovedne odpovedať na túto moju otázku:

Naozaj si myslíte, že je správne ak vládnuce tzv. “kresťanské politické strany” odmietajú prijať zmluvu o Výhrade svedomia?

(Dole sa Vám pokúsim aspoň stručne odpovedať na dve Vaše najpravdepodobnejšie odpovede).

Nech Vás Boh žehná a Duch Svätý naplní svojou múdrosťou, aby ste odpovedali správne. Lebo od tohto Vášho rozhodnutia budú možno už čoskoro závisieť nielen naše životy a životy naších detí, ale aj životy mnohých našich veriacich bratov po celom svete.

A. Čulen
Článok: V dnešných časoch je našou povinnosťou brániť kresťanov

– Ak ste odpovedali „ANO“ ste zrejme hazardéri ako predseda SDKU pán M. Dzurinda a predseda KDH pán J. Figeľ.

– Ak ste odpovedali „NIE“ prepošlite prosím tento email na emailové adresy pod textom z naliehavou výzvou na prijatie medzinárodnej zmluvy o Výhrade svedomia, ku ktorej prijatiu sa SR v medzinárodnej zmluve s Vatikánom zaviazala.

Boh Žehnaj Slovensko.
A. Čulen