Pozdrav zo Severného Írska

439

Drahý brat v Kristu Anton, situácia je veľmi vážna, každý deň sledujem web.  Som v Severnom Írsku už 3 roky, chodím do kostola na poľské sv. omše, poľský kňaz mi vysvätil byt , dostal odo mňa darček originálny ruženec za nenarodené deti a hovorila som mu o Dechticiach, aj jednému  zbožnému Írovi – kostolníkovi som dala DVD o Dechticiach.  Bol veľmi vďačný, chcem, aby sa aj tu v tejto malej  kresťanskej krajine vedelo o Dechticiach.  Je dobré, že tie správy sú v angličtine,  nie je problém to skopírovať a rozposlať, tieto odkazy od našej Nebeskej Mamičky, môžeš sa spoľahnúť.  Veľa som toho objavila na webe . Ako laická Tešiteľka Božského Srdca Ježišovho som mala veľkú radosť, že som našla http://www.radioeucaristia.com je to z Guadalupe, modlí sa tam ruženec, je tam online vyložená Sviatosť Oltárna, takže v ktorúkoľvek hodinu zapnem počítač a môžem sa v tichu a nerušene modliť.

Ďalej je to stránka  http://catholicteenz.blogspot.com ,   keď klikneš na obrázok Panny Márie môžeš sa modliť ruženec s kňazom, ďalej je to stránka  WWW.EWTN.COM ,  každý deň keď prídem z práce modlím sa s rehoľnými sestrami ruženec potom nasleduje sv. omša a po nej Božie Milosrdenstvo , dobre by bolo to uverejniť!  Tých stránok je viac čo navštevujem,  napríklad aj svätyňa sv. Jozefa v Montreale ktorú založil Andreé Bessete, teraz bol vyhlásený za svätého.

Prosím ťa veľmi pekne o modlitby za mňa a moju rodinu, pretože útoky  Zlého na tento môj malý apoštolát sú veľké, a čím viac sa modlím a obetujem, Zlý útočí na mňa cez tých, ktorých najviac milujem. Sú to skúšky… Ale viem že Pán je pri mne  lebo koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.  S pozdravom a v modlitbách!

Viera (North Ireland)  Ave Mária!

* * *

Milá Vierka, veľmi pekne ďakujeme za e-mail, ako aj za spoluprácu v misii Panny Márie!

Milí naši návštevníci, zároveň prosím o modlitby za našu sestru v Severnom Írsku, aj za všetkých našich spolupracovníkov. Vrelá vďaka!

Anton Selecký