Monitoring: Taliani privítali Slovenskú ochranu rodiny, a i.

172

 

Taliani sú povzbudení našou ústavnou ochranou rodiny

Taliansko 16. júna 2014 (HSP/TempiI/Foto:Tempi)

figeeľ Taliansku verejnosť povzbudilo prijatie novely ústavy v ktorej sa zakotvila ochrana manželstva ako zväzku muža a ženy. Taliansky denník Tempi následne priniesol tento článok.

Rozhovor s Jánom Figeľom, autorom ústavnej novely schválenej širokou väčšinou parlamentom v Bratislave. S podporou socialistov. „Sme hrdí na to, že meníme trend začatý v Európe“.

Ilustračné foto

„Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ Toto je difinitívne rozhodnutie parlamentu v Bratislave, ktorý 4. júna schválil novelu ústavy chrániacu prirodzenú rodinu 102 hlasmi za, 18 proti a 3, ktorí sa zdržali (pohodlná väčšina presahujúca 90 hlasov potrebných k ústavným zmenám na Slovensku).

 Za boli aj socialisti

S návrhom do diskusie prišiel v septembri minulého roku Ján Figeľ, podpredseda parlamentu a predseda KDH. Následne bol začiatkom roka predložený návrh v súvislosti s reformou justície socialistického premiéra Roberta Fica, ktorý, odolávajúc tlaku európskej ľavice, umožnil vlastnej strane hlasovať za návrh.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/146a3b9cc5dc72fd

CITIZEN GO je spoločenstvo aktívnych občanov v EÚ, ktoré bojuje za úctu k životu, za rodinu a za základné práva a dôstojnosť človeka. Tento raz iniciovalo petíciu proti zvoleniu Jean-Claude Juncker za predsedu Európskej komisie:

​Jean-Claude​ Juncker, bývalý luxemburský premiér,sa má stať predsedom Európskej komisie!

Na jar 2009 legalizoval eutanáziu v Luxemburgu. Na to vyprovokoval vládnu krízu. Ignoruje právo na slobodu svedomia.

V novembri 2012 legalizoval potrat bez podmienok dokonca aj pre neplnoleté dievčatá aj bez potreby informovať rodičov.

Urobil Luxembursko štátom s najliberálnejšímí zákonmi o potrate. Je to muž potratových organizácií.

V roku 2004 legalizoval partnerstvá rovnakého pohlavia a dal ich na roveň manželstvu muža a ženy. Osobne sa zasadzoval aj za ich neobmedzené právo na adopciu detí.  Je to muž organizácií LGBT.

Po afére tajných služieb musel 10. júla 2003 odstúpiť. Ako premiér schvaľoval odpočúvanie a sledovanie opozičných politikov. Juncker stratil všetky úrady, pretože nerešpektoval právny štát. Teraz sa o neho chcú postarať a dať mu najvyšší úrad v EÚ.

Ako premiér porušil všetky podstatné princípy, ktoré sú dôležité pre eticky orientovaných voličov: úprimnosť, úcta k životu, manželstvo muža a ženy a rodina.  

​Juncker ignoruje slobodu svedomia a zásady právneho štátu preto ho odmietame!

From: CitizenGO [mailto:citizengo@citizengo.org]
Sent: Saturday, June 14, 2014 3:31 PM
To: Peter Novovesky
Subject: Wir lehnen Jean-Claude Juncker ab!

 

Ukrajinská Národná garda a armáda nie sú v dobrej psychickej kondícii. Na obkľúčenom letisku sa dve jednotky výsadkárov pustili do seba ostrými

Ilustračné foto

ukrajina6Ako pre RT povedal hovorca Luhanskej ľudovej republiky Aleksej Toporov, nie dlho pred zostrelením lietadla v blízkosti letiska v  Luhansku, približne okolo 17.30 13. júna sa spustil boj medzi jednotkami ukrajinských vojakov držiacimi letisko. Jedna z jednotiek – dnepropetrovská – vztýčila ruskú vlajku. Pravdepodobne chceli opustiť teritórium letiska

„Medzi dvoma jednotkami sa spustil ozbrojený boj. Následne dnepropetrovská jednotka opustila letisko. V súčastnosti predpokladáme, že sa nachádza v lese poblíž letiska. Snažíme sa s nimi nadviazať kontakt. Zistiť ich lojalitu. No samotný fakt, že vztýčili ruskú vlajku hovorí o mnohom,“ pokračoval.

Už skôr novinár Konsomoľskej pravdy Nikolaj Versegov na svojom Twitteri tiež informoval o boji medzi ukrajinskými jednotkami, ľvovskou a dnepropetrovskou,  na letisku, následne dnepropetrovskí výsadkári vztýčili ruskú vlajku a odišli z letiska niekde stranou od mestečka Antracit.

http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinski-vysadkari-ktori-drzia-letisko-v-luhansku-vztycili-rusku-vlajku/280833

 

Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr vraždit bratra.

Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí změnit uvažování jedné části velikého národa až do toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské. Vše ostatní je jenom otázka času.

                                   (Otto von Bismarck, německý kancléř v letech 1862-1890)

Rusi zatvorili Ukrajine plynové kohútiky

Vysielanie TV RUSKO  (Prvý kanál)  

Первый канал
 http://www.1tv.ru/ – každé 3 hod. nový blok
***************************************************************************************************

Česko: Kardinál Duka kritizuje „hystériu“ okolo reštitúcií

 Praha, 14.6.2014 (KAP) 017 102 – Ostrú kritiku vydávania cirkevného majetku vyslovil predseda Českej biskupskej konferencie, kardinál Dominik Duka. Pred 6 mesiacmi vláda vyzvala, aby sa cirkvám reštituovalo ich historické vlastníctvo. Štátne orgány však vo väčšine prípadov „sú sotva schopné dodržať zákonom stanovenú lehotu uzavretia potrebných reštitúcií“, konštatoval pražský arcibiskup. Médiá uvádzali ako dôvod veľký rozsah tohto majetku, ako aj prepustenie príliš mnohých úradníkov. „To je však iba časť pravdy,“ ako povedal český prímas.

DukaKardinál Duka síce vyjadril pochopenie pre to, že v niektorých zložitých náročných prípadoch sú potrebné dodatočné podklady. Ale nápadné podľa neho je, že „amatéri“ cirkví a náboženských spoločenstiev sú pri získavaní podkladov účinnejší, ako odborníci v správe štátneho majetku. Tie argumenty „sú už dosť zvláštne“, keď sa napríklad argumentuje, že Národná galéria nemôže rozhodovať, pretože nemá už niekoľko mesiacov riadneho riaditeľa.

Z „politických dôvodov“ okolo reštitúcií „medzičasom vznikla hystéria, ktorá hraničí s prekračovaním zákonov, čo sa týka šírenia nenávisti proti jednej skupine obyvateľstva“. V takejto „atmosfére strachu“ je úradníkom objektívne posúdenie vecí ťažko možné, a preto „ v celom rade prípadov to prenechávajú radšej súdom, ako by sami mali prevziať túto zodpovednosť“. A je aj „očividné, ako veľmi sú úradníci a politici ešte stále v zajatí výchovou nadobudnutej predstavy, že každé neštátne vlastníctvo je eo ipso podozrivé“, uviedol kardinál Duka v stanovisku.

Následkom toho sa „predlžuje stav bezprávnosti a 22 rokov pretrvávajúca situácia, že obce, mestá, regióny ani jednotlivci nemôžu investovať,“ vyhlásil arcibiskup Duka. Samospráva na všetkých úrovniach tak prichádza „o dane z nehnuteľností, ktoré by cirkvi už mohli platiť“. Okrem toho namiesto spolupráce štátu a cirkví sa vytvárajú „podmienky pre nový priestor sporov“.

Na ceste k demokracii a k právnemu štátu Česko síce „o veľký kus pokročilo“, no stále je ešte veľa čo robiť, uviedol kardinál Duka.  –zg-

 Schönborn kritizuje plané výrastky ‚ideológie gender‘

schonborn3 „Prosím, milá vláda: Rakúsko sa nemusí pridávať ku každému nezmyslu!“ 

Viedeň, 13.6.2014 (kath.net/KAP) 017 101 – Kardinál Christoph Schönborn kritizoval „ideológiu gender“ a s ňou spojené vyhladzovanie rozdielu pohlaví. V piatkovom príspevku pre noviny „Heute“ sa stavia proti európskemu trendu v dokumentoch uvádzať už iba „pohlavne neutrálne“ formulácie. Komentár končí viedenský arcibiskup výzvou vydať sa inou cestu:

Prosím, milá spolková vláda: Rakúsko sa nemusí pridávať ku každému nezmyslu!

Rada Európy svojim členským štátom navrhla, aby sa v budúcnosti v jazyku správnych orgánov nehovorilo už o „otcovi“ a „matke“ , ale aby sa používal termín „rodič 1“ a „rodič 2“, ako Schönborn poznamenal.

Pretože niektoré skupiny pre svoju „ideológiu gender“ pociťujú slová ako „otec“ a „matka“ ako diskrimináciu, na britských úradných formulároch je uvedené už len „parent 1“ a „parent 2“. Aj Španielsko, Francúzsko a Švédsko už podľa kardinála zrealizovali toto „odstránenie“ otca a matky.

„Či nemajú tieto krajiny nijaké iné problémy?“ znela udivená otázka kardinála. „Chce sa takýmto ideologickým nezmyslom odvádzať od drámy nezamestnanosti mládeže? Pritom v týchto ťažkých hospodárskych časoch je to práve rodina, ktorá poskytuje oporu a pevné zázemie.“

Ak sa budú kategórie pohlaví stále viac rozkladať, ba dokonca vysmievať môžu sa oslovenia ako „milá mamička“ alebo „milý ocko“ čoskoro považovať za beznádejne staromódne, napísal arcibiskup Schönborn. Možno sa čoskoro namiesto Dňa otcov ako minulú nedeľu v budúcnosti bude sláviť „Deň rodiča 2“ a druhú májovú nedeľu namiesto Dňa matiek „Deň rodiča 1“. Pričom poradie „rodič 1“ a „rodič 2“ sa možno tiež už bude považovať za diskriminujúce, uviedol kardinál: „Tu mi je už milšie to dobré staré ‚milá matka‘ a ‚milý otec!‘.“ –zg-

 

 Svedectvo moslima

Rozhodol som sa, že budem skúmať, čo hovorí Korán o Biblii. Našiel som nasledujúce odpovede:

Súra 2, verš 136, vysvetľuje, že Boh zveril svoje slovo Mojžišovi (Tóra = „prvá časť Biblie“) a že niet rozdielov medzi Koránom a Tórou ~ (opakuje sa 4-krát), – – – Súra 5, verš 44, vysvetľuje, že Tóra pochádza od Boha; vo verši 46 je napísané: Ježiš mal evanjelium skrze Boha; a ďalej vo verši 47: tí, ktorí majú evanjelium musia posúdiť podľa jeho obsahu.
Súra 10, 94: ak máš pochyby, choď sa opýtať tých, ktorí ešte pred tebou dostali Božie slovo (Židov a Kresťanov). Objavil som, že v Koráne sa nepíše, že Kniha (Biblia) klame, ale že mnohí z tých, ktorí ju čítajú, neaplikujú jej prikázania.Kto je Ježiš?
Táto otázka bola neustále v mojej mysli: kto je Ježiš? V Súre Maryam, veršoch 16 až 21, je napísané, že Boh poslal svojho Ducha do Márie, aby sa z nej narodil Ježiš. V Koráne je Ježiš nazývaný Boží duch, Božie slovo, Mesiáš. Korán uvádza, že Ježiš je nad všetkými prorokmi; všetci boli hriešni, aj prorok Mohamed, zatiaľ čo Ježiš sa nikdy hriechu nedopustil.V Súre 4, verši 157, je napísané, že Ježiša nezabili. Avšak v Súre 3, verši 55, Boh zvestuje Ježišovi jeho smrť a nanebovstúpenie. Tento istý verš nám hovorí, že tí, ktorí sledujú Ježiša, sú nad ostatnými. Uvedomil som si, že ako Moslim môžem čítať Bibliu a že v tejto knihe sa nachádza istota večného života.http://zmensvojzivot.mypage.cz/menu/skusenosti-ludi/moslim-ktory-spoznal-jezisa
********************************************************************************************
KINO: Aguirre, hněv Boží 1972 

Zajatý Indián mluví osudově s posledním zbytkem španělské expedice hledající bájné El Dorado, město zlata. Padre mu podává Bibli, „slovo Boží“. Indián si ji přiloží k uchu, ale nic neslyší. Kolem krku mu visí zlatá cetka. Španělé mu ji strhnou a drží před očima, poháněni nadějí, že teď už musí být El Dorado konečně na dosah. „Kde je to město?“ křičí na Indiána. Ten nejasně mává rukou k řece. Je to ještě dál. Stále dál.

Herzogův AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ je jedním z velkých tíživě vizionářských filmů. Vypráví příběh expedice konkvistadora Gonzala Pizarra, který v letech 1560-61 vedl hrstku mužů do peruánského deštného pralesa, přitahován příběhy o zmizelém městě. Úvodní záběr je strhující: dlouhá řada lidí se šine strmou cestou do údolí hluboko pod nimi, zatímco mlžná oblaka zasťiňují vrcholky. Muži mají kovové přilbice a hrudní pláty, své ženy nesou na nosítkách. Jsou oblečení pro dvorní slavnost, ne do džungle.