Kráľovná pomoci, 15. júna 2014: Pite živú vodu, Medžugorie, putujeme za Máriou, KINO: Život sv. Hildegardy

1845

Posolstvo Kráľovnej pomoci:

Dechtice2Pite živú vodu

„Moje deti!  Z hĺbky srdca si želám, aby ste si zamilovali Ducha svätého. On je prítomný v každom človeku, ktorý uveril v môjho Syna Ježiša. Preto nepochybujte, ale dovoľte mu naplno vo vás pôsobiť. Zrieknite sa všetkého, čo mu uberá prvé miesto vo vašich srdciach. Načierajte a pite z prameňa živej vody. 

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Júna 2014

 

Svetlo Pravdy

„Prosím vás!“ To nie je slovo od niekoho, kto je na nás odkázaný. Ani nie od niekoho, koho nepotrebujeme a kto sa nás snaží „použiť.“ Toto prosím prichádza už dlhodobo od samotnej Kráľovnej Neba a našej nebeskej Matky Panny Márie.

Niekedy to vyzerá tak, že nám nezáleží na sebe samých. Resp. záleží, ale nie na našom stave, nie na našej večnej budúcnosti. Mária to vie a vidí, a preto neustále  zdôrazňuje: „Chcem vám pomôcť. Chcem vám byť matkou, učiteľkou pravdy, aby ste jednoduchosťou otvoreného srdca pochopili nesmiernu čistotu a svetlo, ktoré z nej vychádza a rozbíja tmu, svetlo, ktoré prináša nádej.“Vieme, kde je Pravda?  Ideme za ňou?  A vôbec –  chceme ju?  O nás je to napísané, že – „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.  Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“  (2. Tim 3,4.)

Mária nám to isté hovorí aj dnesNa čo  však my máme naladený svoj sluch, svoju pozornosť? Koho počúvame, za kým to ideme?

Je malý počet tých, ktorí mi rozumejú a nasledujú ma. Veľký počet je tých, ktorí sú zblúdení, tých, ktorí ešte nespoznali pravdu v mojom Synovi.“  Áno, sme zblúdení, a mnohí aj takí, ktorí si to o sebe nemyslíme. Lebo naša životná „kalkulačka“  je o našich myšlienkach, našich plánoch, našom videní.  A tak „nepoznáme pravdu“. Chceme vidieť výsledky, vrátené investície,  potrebujeme si potvrdzovať  svoju logiku vecí. A napokon odpadáme ako hnilé hrušky. Jediná pravda, jediná záchrana a jediná spása je iba Ježiš. Láska. A kríž. Zrejme nie je už veľa času. A tak sa zamyslime nad slovami Panny Márie – ale nie vo svojej „pravde“,  ale Božej. Panna Mária  ju tlmočí  jasne a zrozumiteľne:

„Preto, apoštoli moji, modlite sa a konajte. Prinášajte svetlo a nestrácajte nádej. Som s vami!“  Čo ešte chceme viac?                                            Anton Selecký

Misia Kráľovnej pokoja

Vicka v Brazílii

Vizionárka Vicka Ivankovičová – Mijatovičová,  sa  vrátil domov po 10-dennej návšteve v Brazílii, kam bola pozvaná svedčiť o Medžugorí v mestách  Valparasio, São Paulo a Rio de Janeiro. Po úvodnom zápase turnaja, Brazília proti  Chorvátsku –  (v Sao Paule 12. júna,) sa  Vicka stretla s farníkmi Panny Márie Achiropita v okolí Bexiga São Paulo. Odtiaľ odcestovala do Talianska.

MedžugoriePeši do Medžugoria

Pútnik Sašo Radman zo Slovinska navštívil v roku 2010 Medžugorie po prvýkrát. Od tej doby všetko v jeho živote zmenilo.  Tentoraz prišiel s kamarátom peši – až  Ľubľany. Na  500 km chôdze potrebovali 12 dní. „To bol zvláštny a hlboký duchovný zážitok vo viere“  – povedal Saša. “ Chcel som niečo urobiť, tak som sa rozhodol postiť o chlebe a vode. Na mojej púti do Medžugoria som sa zistil, že modlitba je sila pre celý život.“

Koncert pomoci

V pondelok 2. júna 2014 farnosť Medžugorie, zorganizovala v kostole sv. Jakuba koncert pomoci pre zaplavené oblasti Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Srbska.  Koncert zorganizoval vizionár Jakov Čolo, zbor Kraljice mira, Melinda  Dumitrescu, David Parkes, a ďalší . Jela Odak, prezident Asociácie pre sprievodcov  v Medžugorí povedal: „Usporiadali sme jednoduchý koncert, s piesňami k Panne Márii na pomoc ľuďom. Chceli sme im  týmto spôsobom ukázať, že sme blízko k nim, všetci pútnici, ktorí majú veľké srdce. „                (crowofstars, medjugorje.hr)

List pre Gospu

Prvýkrát som bola v Medžugorí v roku 1993. Zapôsobilo na mňa úžasne priaznivo. Za môj trvalý pobyt na tom mieste by som zbierala aj odpadky. Bolo to veľmi silné! Spomeniem milú udalosť, ktorú som sa tam dozvedela. Istý mladý muž, ktorý  sprevádzal vizionárku Mariju na Podbrdo, kde bolo prvé zjavenie Gospy, a kde  zakaždým napísal pre Pannu Máriu list, ktorý potom zasunul medzi  kamene. V uvedený deň bol zrejme unavený – vraj Panna Mária iste nie je  zvedavá na moje listy. V ten deń medzi kamene teda nič nezasunul.

Po zjavení Panny Márie mu vizionárka povedala:  Mám pre teba odkaz:  „Gospa bola smutná, že si Jej nič nenapísal.“ Je na nás, ako si tento odkaz premietneme aj do našich životov…    Gizela Sz. Nový Smokovec

strana11stlpčekaZvláštny „kríž“

Magister Andrej Ajdič sa narodil v Poljane v roku 1937 v Slovinsku. Približne 50 rokov sa zaoberá umením. Medžugorie navštívil prvýkrát v roku 1996. Pochopil, že v Medžugorí sa deje niečo veľké.  Ajdič vytvoril sochu Zmŕtvychvstalého Ježiša.  Jeho socha prináša niečo nové. Jeho Ježiš je vyzdvihnutý a symbolizuje tak Ukrižovaného, ale aj Zmŕtvychvstalého, pretože tu chýba kríž.  Spôsob vytvorenia tejto sochy je „náhodný.“ Kým umelec formoval niečo z hliny, držal v ruke korpus, ktorý mu do nej padol a vytvoril odtlačok. To bola rozhodujúca chvíľa pre vznik tohto nezvyčajného „kríža.“ .

Kríž postavili v roku 1998.Keď boli takmer hotoví, prišli tri ženy – Indky a modlili sa pred sochou Zmŕtvychvstalého Krista. Keď autor počul, že zo sochy vytekajú kvapky vody, veľmi ho to prekvapilo. Deje sa tak dodnes.  Pútnici pri modlitbe si stierajú tieto kvapky a odnášajú domov.   ( r )

Putujeme za Máriou

Drahé „deti Medžugoria“, chvála Ježišovi a Márii!

Od Veľkej noci je v plnom prúde obdobie veľkých pútí a ja vám chcem dať niekoľko návrhov, ako z vašich pútí získať čo najväčší osoh .  25 rokov strávených v Medžugorí mi ukázalo, že to podstatné sa dá zhrnúť do dvoch bodov: otvoriť srdcia a čakať nečakané. Tak sa staneme pozorní voči hnutiam Ducha Svätého a pripravení žiť posolstvá do hĺbky. To platí pre každú púť, nielen do Medžugoria!

Ježiš, Mária a Jozef odchádzali na púť 3x ročne, aby oslavovali Živého Boha. To bola pre židovský národ dôležitá udalosť a prikázanie. Z Nazaretu do Jeruzalemu bolo treba prejsť 170 km. Museli opustiť svoje zvyky, modlitebný rytmus, prácu i vzťahy a byť niekoľko dní akoby vykorenení. Boli sprevádzaní úžasným cieľom: Ísť sa modliť do chrámu, „byť videní“ Bohom a odpovedať na Jeho volanie!  Čo urobiť, kým sa vydáme na cestu?

Vyjadrite svoju vďačnosť Panne Márii za pozvanie a poďakujte Jej dopredu za dary, ktoré vás čakajú. Keďže ste Jej hosťami, je ich mnoho.!

Učiňte pevné predsavzatie, byť so všetkým spokojní, nesťažovať si a pristúpiť pozitívne ku všetkému, čo sa vám prihodí. To umožňuje pritiahnuť na seba a na všetkých, ktorých nosíte vo svojom srdci, nesmierne milosti!

Posteľ nie je taká pohodlná ako doma? Spomeňte si, že v r. 1981 sa dedinčanom v Medžugorí ani nesnívalo, mať posteľ! – Strava je iná? Vtedy dedinčania takmer nemali čo jesť, muži odchádzali pracovať do Nemecka, aby uživili svoje rodiny! – Penzión nemá klimatizáciu? Uvedomte si, že Ježiš ju nikdy nemal počas horúcich liet v Izraeli!

Majte vždy na mysli pravý účel vašej púti a to, čo si Mária praje:

Zmeniť vaše srdce a smer vášho života. Ona vás miluje a chce vaše úplné obrátenie! Pripravte sa na dobrú spoveď – to je pravdepodobne to najdôležitejšie z vašich činov počas pobytu v Medžugorí.

Buďte skromní pri balení vášho kufra. Niektorí pútnici prichádzajú do Medžugoria tak nabalení, že sú ťažkí aj vo svojich srdciach. Jednoduchosť dovoľuje duši, byť úplne otvorená milosti. Myslime na Sv. Rodinu, ako šla pešo do Jeruzalema!

– „Otvorte svoje srdce!“ To je posolstvo, ktoré Mária stále opakuje pútnikom. Buďte veľkorysí voči Bohu, nechcite Ho zmeniť, čo je vo vás potreba zmeniť, bez obmedzenia, pretože púť je privilegovaný čas, príhodná príležitosť nechať Ho konať vo vašej duši.

– Vyhýbajte sa hľadaniu čohosi mimoriadneho. Tí, ktorí to hľadajú, idú zlou cestou. Riskujú sklamanie, pretože v Medžugorí sa zázraky dejú v srdciach. Riskujú, že prehliadnu milosti, ktoré ipre nich Panna Mária má – a odídu s prázdnym srdcom.

Radujte sa, že v skupine môžete získať nového priateľa, nových bratov a sestry v Pánu! Vaši noví priatelia vám pomôžu žiť posolstvami a vy budete mať novú duchovnú podporu! Mnoho malých modlitbových skupín a dobročinných iniciatív – aj sobášov! – vzniká na spoločnej púti.

– Vyhýbajte sa nákupnej mánii. Nesústreďujte sa príliš na fotenie a nefotografujte počas sv. omši a adorácie, aby ste „nestratili milosti, ktoré vám Ježiš a ja chceme dať“, nám tiež hovorí Panna Mária.

Úmysly pre svet

Počas zjavenia Ivanovi, 16. mája na Podbrde, Panna Mária nás prosila o modlitbu na Jej úmysly a za plány, ktoré chce uskutočniť pre svet. Hovorí nám: „Modlite sa, drahé deti, vytrvávajte v modlitbe. Matka sa modlí s vami a stále sa za vás prihovára pred svojím Synom.“ Nezabúdajte nikdy, že Panna Mária potrebuje naše modlitby na realizáciu svojich plánov a že s nami počíta!

Drahá Gospa, áno, kto by nám mohol lepšie rozumieť ako Ty?! V tomto mesiaci máji (aj potom), nechceme robiť menej než apoštol Ján:

Prijímame Ťa u nás a v nás ako ešte nikdy predtým!

sestra Emmanuela,  Medžugorie,  15. Mája 2014

medzufňgorie3Neopísateľný pokoj

V Medžugorí v tomto čase sú prítomní pútnici z Nemecka, USA, Írska, Francúzska, Talianska, Kórei, Slovenska, Poľska a Anglicka a iných štátov a kontinentov.  Pútnici z Írska konštatovali v Medžugorí „neopísateľný pokoj.“  Dolores Toland bola prvýkrát  pred desiatimi rokmi, niektorí prvýkrát až teraz . O Medžugorí vedela od svojho priateľa, ktorí jej o tomto  mieste hovoril.  Povedala,  ako cíti pokoj v Medžugorí: „Ľudia sú veľmi dobrí, vždy otvorení, takže máte  jednoducho pocit, že vnútorný pokoj a všetky vaše emócie dosiahnu úžasný stav. O tomto môžeme svedčiť, keď sa vrátime domov.“  Veronica prišla prvýkrát do Medžugoria v roku 1987, keď mala tú česť spoznať Fra Slavka Barbariča, práve publikoval jeho knihu  Modliť sa srdcom  Hovorí: „Slavko  vzbudil vo mne odhodlanie,  ktoré som si strážila ako poklad. Často sem chodím,  a tentoraz som už 18-ty krát v Medžugorí. Ten pokoj tu nie je možné opísať.  Od prvej návštevy Medžugoria sa modlím ruženec každý deň.  Snažíme sa byť a lepšími ľuďmi a šíriť posolstvo Medžugoria. Nechceme vyzývať  ľudí, aby prišli do Medžugoria,  jednoducho nech si sami vypočujú pozvanie Gospy a prídu.   „

 

KINO:  Život sv. Hildegardy z Bingenu 

Hlavní hrdinkou biografického dramatu je Hildegarda z Bingenu, možná největší ženská osobnost německého středověku, básnířka, lekárka, hudební skladatelka, teoložka, ale především nadčasová vizionářka, z jejíchž odkazů svět čerpá dodnes. Sledujeme život této výjimečné osobnosti v celé šíři – od jejího příchodu do opatství Disibodenberg až po vstup do řádu. Nevšední ženě dovolil řád nahlédnout do tajů přírodní medicíny a stejně tak jí umožnil i spirituální vývoj, jenž se posléze odrazil hlavně v Hildegardiných náboženských vytrženích, o nichž posléze sama zanechala rozsáhlá pojednání. V pozoruhodném příběhu o unikátní individualitě, jež celý život hlásala potřebu co největšího sepětí s přírodou, se a dokázala se postavit i těm nejvyšším autoritám.

LEVOČSKÁ PÚŤ 2014
v roku Sedembolestnej Panny Márie
a 30. výročia Baziliky minor na Mariánskej hore

Nedeľa 29. 6. 2014 – SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
– sv. omša o 14.30, celebruje Martin SKLADANÝ
Pondelok 30. 6. 2014 – sv. omša o 17.00, celebruje Pavol JURČIŠIN
Utorok 1. 7. 2014 – sv. omša o 17.00, celebruje Štefan TUKA

STREDA 2. JÚLA
SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
9.00 – modlitba sv. ruženca – Mons. František DLUGOŠ
10.00 – sv. omša, celebruje J.E. Mons. Štefan SEČKA, spišský diecézny biskup
13.00 – sv. liturgia východného obradu – J.E. Mons. Milan CHAUTUR CSsR,
košický eparchiálny biskup
17.00 – sv. omša, celebruje J.E. Mons. Andrej IMRICH, spišský pomocný biskup

SV. SPOVEĎ: v stredu 2. júla od 8.00 hodiny.

Štvrtok 3. 7. 2014 – sv. omša o 17.00, celebruje Ján PRAMUKA
Piatok 4. 7. 2014 – sv. omša o 17.00, celebruje Pavol ŽMIJOVSKÝ

SOBOTA 5. JÚLA
9.00 – FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
10.00 – sv. omša ku cti SV. CYRILA A METODA, celebruje Amantius AKIMJAK
17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
18.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl a zborov SR
20.00 – sv. liturgia východného obradu – J.E. Mons. Milan LACH SJ, pomocný prešovský biskup
21.30 – Spievajme Márii radostnú pieseň… Účinkuje komorný zbor pri Chráme sv. Jakuba v Levoči
23.00 – Modlitba sv. ruženca mladých pútnikov pod vedením Mareka Uličného

NEDEĽA 6. JÚLA

Polnočná sv. omša za účasti mladých, celebruje Jaroslav BARTA, kazateľ Cyril HAMRÁK

1.30 – Eucharistická poklona s procesiou, za účasti Rómov, vedie Štefan HRBČEK
2.30 – sv. omša, celebruje Ondrej ŽELONKA, kazateľ Dušan PARDEL
4.00 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie Vladimír FEDOREK
5.30 – sv. omša, celebruje Jozef PALENČÁR, kazateľ Štefan VITKO
7.00 – sv. liturgia východného obradu o. Jaroslav MATOĽÁK
8.30 – Sedembolestná Panna Mária a Sväté písmo, vedie Mons. Anton TYROL
a sr. Veronika, Katarína Baratová
9.00 – Luxáreň dialógy slovenskej televízie LUX s pútnikmi
10.00– SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J.Em. Jozef kardinál TOMKO, emeritný prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov

SV. SPOVEĎ: v sobotu 5. júla od 8.00 hodiny až do skončenia púte.