Medžugorie 2. decembra 2010 Mirjana

396

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Deti moje, potrebujete Boha!

„Drahé deti! Dnes sa tu spolu s vami modlím za to, aby ste získali silu a otvorili si srdcia. Keď sa vám otvoria srdcia, pochopíte všemocnú lásku trpiaceho Boha. Aj to, že som tu s vami, je prejavom Jeho lásky a dobroty. Pozývam vás k tomu, aby sa vám tento čas príprav, stal časom modlitby, pokánia a obrátenia.

Deti moje, potrebujete Boha! Nemôžete napredovať bez môjho Syna. Ak toto pochopíte a prijmete – tak to – čo vám bolo sľúbené – sa stane i skutočnosťou. Vďaka Duchu Svätému sa zrodí vo vašich srdciach kráľovstvo nebeské. Vediem vás k tomu. Ďakujem vám!“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,
Medžugorie, 2. decembra 2010