Kráľovná pomoci: V čistom srdci je Božie svetlo

578

V Dechticiach sa zúčastnilo prvej nedeľnej púte tohto roka (9. januára 2011) niekoľko sto pútnikov. Po modlitbe krížovej cesty a po príchode na Boričky sa vizionári s pútnikmi modlili sv. ruženec. V poslednom desiatku ruženca svetla, cca od 13.44 do 13.56 sa vizionárom zjavila Kráľovná pomoci.

Po skončení stretnutia s Ňou vizionár Martin Gavenda povedal:  Keď Panna Mária prišla, za začiatku som sa s Ňou modlil Otčenáš a Sláva Otcu, za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí, potom som všetkých odovzdával  chorých, najmä tých, ktorí nás prosili o modlitby . Vyprosoval som od Panny Márie dar čistého srdca.  Pre každého jedného z nás.  Panna Mária nás k tomu pozýva, aby sme mali čisté srdce, a čisté myšlienky.

Panna Mária povedala, že ak naše srdce bude čisté, bude v ňom Božie svetlo, to svetlo, ktoré každý hľadáme. A všetkých nás požehnala.

Ja som ešte toľko vnímal, aby som odovzdával aj vaše farnosti. Panna Mária nás pozýva na naše osobné obrátenie. Ona je v každej farnosti, avšak tu je prítomná zvláštnym spôsobom.  Pozýva nás, aby sme vo svojich rodinách žili živú vieru. Pozýva nás, aby sme Boha dávali vo svojom živote na prvé miesto.  Modlitbu.  Keď sa spoločne modlíme, otvárame sa Božej láske.  Keď sa modlíme, otvárame sa pre Božie milosti, ktoré sú pre nás pripravené.  Pretože bez Pána Boha sa nám ťažko ide dopredu…

Vizionári Mária, Adriana a Jozef sa s Pannou Máriou modlili na určené úmysly.     (anse)

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Viac informácií o zjavení a posolstvách Kráľovnej pomoci:www.avemaria.sk

Zjavenie Kráľovnej pomoci