Kráľovná pomoci k jej sviatku, dňa 4. XII. 2012: Vkladám do vás svoju nádej

316

 

Prostredníctvom Simony Árendásovej, Dechtice, 4. decembra 2012

 Moje deti!  Som šťastná, že ste sem prišli. Dnes s láskou sa za vás modlím.

Potom Panna Mária vyzvala Simonku, aby sa s Ňou modlila za všetky jej deti. Simona menovala všetkých….Sv. Otca sv. Cirkev, kňazov….. i to, čo sme doniesli vo svojich srdciach, všetkých pútnikov, ktorí tam prichádzajú, ďakovala za to, že Panna Mária prišla.

Ďalej Panna Mária povedala:

     „Drahé dieťa!

       Povedz mojím deťom, že dnes prichádzam s mnohými milosťami, každý z vás dostal milosť, ktorú potrebuje, lebo stále prosím, stále sa prihováram za vás u Nebeského Otca.

      Moje deti, do vás vkladám svoju nádej, aby ste svedčili o Ježišovej veľkej láske  a milosrdenstve. Veľmi vás milujem a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

      Na koniec Panna Mária prítomných žehnala.    (MB)