Nevšedná výstava v Bratislave: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky

421
Milí priatelia, Robert Richter prešiel vo svojom živote peklom. Bol hľadajúcim mladým mužom, ktorý neváhal ísť až do Thajska a tam nejaký čas žiť v budhistickom kláštore. Napokon si vybral katolícku Cirkev.  Dnes žije ako misionár a ponúka vám svoj pohľad na dielo spásy vo výstave, ktorú si v Bratislave – Petržalke, Jiráskova 3 (za reštauráciou Alfa) môžete pozrieť  od dátumu 5. decembra 2012 od 17. 00 hod. kedy sa bude konať jej vernisáž.           Anton Selecký
Vážení členovia a priaznivci MS, Slováci, Slovenky, srdečne Vás pozývam na vernisáž výstavy V náručí ukrižovanej nekonečnej Lásky.

Táto výstava má kresťanské zameranie. Jej poslaním je umeleckou formou (kresbami, básňami a umeleckými fotografiami) vzbudiť v ľudských srdciach vďačnosť a lásku voči Bohu, ktorý nás až tak miloval, že sa dal za nás ukrižovať.
Táto výstava je pozoruhodná aj z toho dôvodu, že prvý raz sa budú výstavne prezentovať výtvarné diela( kresby a umelecké fotografie) s témou kresťan­skou v Petržalke a sme presvedčení, že práve v dnešných časoch morálneho úpadku je posolstvo kresťanstva, potrebné podporovať.

Navyše by sme chceli, aby výstava napomohla k tomu, aby Slovensko a slovenský národ vo väčšom duchovnom obohatení vstúpil do roku 2013 vo väčšom pokoji a zmierení sa.

Veríme, že i táto výstava by k tomu mohla napomôcť.
S úctou Alena Szabová, tajomníčka MO MS Petržalka