Kráľovná pomoci, 15. mája 2014: Chránim dar modlitby

241

Moje deti!

Prihováram sa vám s materinskou trpezlivosťou ľúbiac vás celým srdcom. Modlitbou lásky túžim zapáliť každé srdce na zemi, aby ste skrze tento vzácny dar zakúsili, že živý Pán je vám blízko. Želám si, aby vaša modlitba bola pre vás skutočným stretnutím sa s Ježišom, ktorý vás uzdravuje a premieňa na kresťanov lásky, ktorí sú plní Ducha Svätého a zdobí ich krása duše a milujúce srdce a ktorí v božom svetle vedia správne rozlíšiť dobro od zla. Chcem byť pre vás matkou, ktorá vás starostlivo stráži a chráni dar modlitby vo vašich srdciach, aby ste neprestajne horeli a skrze osobnú skúsenosť pozývali k modlitbe tých, ktorí ešte nezakúsili jej nádherné ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice,  15.05.2014

Dechtice2 (1)PUTUJME ZA MÁRIOU
(Dechtice)

Termíny: 06.07.2014, 03.08.2014, 15.08.2014 – výročie,
07.09.2014, 05.10.2014

Cena: 29,50-€

Miesto odchodu….. 1. 04,30 hod.- H. Gloria Košice – nám. Osloboditeľov
2. 04,40 hod.- Moldavská cesta zastavka MHD 3. 04,50 hod.- Pereš – hl cesta MHD zastávka
4. 04,55 hod.- Poľov- hl. cesta MHD zastávka
5. 05,00 hod.- ŠACA- hl. cesta SAD zastavka
6. 05,10 hod.- Čečejovce- hl.cesta zasta MHD
7. 05,15 hod.- Moldava nad Bodvou-Slovnaft h.cesta 8. 06,00 hod.- Rožňava – autobusová stanica
9. 06,30 hod.- Rim.Sobota- čp stanica Slovnaft hl.cesta
10.07,00 hoh.- Lučenec čp stanica Slovnaft-hl. cesta

Program: sv.omša – TRNAVA alebo farský kostol Dechtice
12:00 – odchod na Boričky – krížová cesta – stretnutie s P.Máriou.

V cene je zarátané: autobusová doprava, tech. sprievodca,úrazové poistenie,poistenie CK

Priska Kapitánová, Stella Maris CK

stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
00421 /0/905 267 868

www.stellamaris.sk

KINO:   Brat slnko, sestra Luna

Sugestivní příběh s křesťanskou tematikou středověkých dějin o svatém Františkovi z Assisi. Syn bohatého soukeníka z umbrijského městečka Assisi je mladík, který rád tráví čas ve společnosti svých přátel. Když se města Perugia a Assisi střetnou ve válce, vydá se do boje i on, aby svou dobrodružnou touhu realizoval. Proto se František v roce 1201 vydává do boje proti Perugii. V průběhu vojenského tažení je zraněn a během nemoci měl četné sny a vidění, ve kterých pochopil, že jeho posláním bude chudoba a pomoc nejchudším. Když se uzdraví, utíká za ptáčkem až na střechu a uchopí jej. Asi tuší, že se změní jeho život. Toulá se rozkvetlými loukami, ctí a miluje zvířata, zpívá písně a rozjímá o životě. Vydává se na životní cestu k vytvoření svého bratrstva řádu františkánů, které opustilo bohatství tehdejšího řádového života. Písně k filmu složil britský folkový zpěvák Donovan