Aktualizované: Kráľovná pokoja, Medžugorie: Úpenlivo volajte meno Nebeského Otca!

338

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

mirjana
Drahé deti, materinskou láskou vám chcem pomôcť, aby váš život modlitby a pokánia bol opravdivým úsilím približovania sa môjmu Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli odlúčiť od hriechu.
Každá modlitba, každá svätá omša a každý pôst sú úsilím približovania sa môjmu Synovi, pamiatkou jeho slávy a útočiskom pred hriechom; sú cestou k opätovnému zjednoteniu sa dobrého Otca a jeho detí.
Preto, deti moje, otvoreným srdcom, plným lásky úpenlivo volajte meno nebeského Otca, aby vás osvietil Duchom Svätým. Skrze Ducha Svätého sa stanete prameňom Božej lásky.
Z tohto prameňa budú piť všetci, ktorí nepoznajú môjho Syna, všetci, ktorí žíznia po láske a pokoji môjho Syna. Ďakujem vám!
Modlite sa za svojich pastierov. Ja sa modlím za nich a chcem, aby stále cítili požehnanie mojich materinských rúk a podporu môjho materinského srdca. 
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. apríla 2014

Ukrajina obnovuje svoje zasvätenie Bohu na príhovor Bohorodičky

 Ukrajina, 6.4.2014 (RV) 016 907 – V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých kostoloch Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi konala obnova aktu zasvätenia sa Bohu na príhovor Panny Márie. Do tohto aktu sa zapojili aj ukrajinské gréckokatolícke komunity v rôznych častiach sveta.

ikonaumb„Pokračujúc v službe môjho veľkého predchodcu pri oltári Kyjeva a Halyče túžim v spoločenstve s celou Cirkvou na Ukrajine a na celom svete obnoviť akt zasvätenia ukrajinského ľudu na mocný príhovor presvätej Bohorodičky“ – povedal vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. V pastierskom liste v tejto súvislosti píše:

„Nech sa táto modlitba k presvätej Bohorodičke stane dôkazom našej túžby preniesť toto zasvätenie do nášho konkrétneho života. Budeme mu verní osobne i v komunitách, vyprosujúc si na príhovor Theotokos (Bohorodičky) od Pána, aby žehnal náš národ, tak dlho skúšaný utrpením.“

Klerikov i lakov ďalej povzbudzuje vytrvať vo viere a v modlitbe k Panne Márii týmito slovami:

„Zostávajúc vždy pod jej ochranou, kiež po odriekaniach a strádaniach Veľkého pôstu dospejeme k žiarivému vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli svedkami a protagonistami obnovy našej milovanej vlasti!“ -jk-

„Krvavý Mesiac“  v roku 2014

Svet 6. apríla (HSP/RT/Foto:TASR)

mesiac3Rok 2014 bude bohatý na vesmírne úkazy. Sériu zatmení začína Mesiac. Úplné zatmenie Mesiaca nastane na prelome 14. a 15. apríla. Vedci sú z neho nadšení, pretože tesne pred polnocou by malo dôjsť ku krvavočervenému zafarbeniu. Medený mesiac bude prvým z dvoch celkových zatmení Mesiaca v roku 2014. Pozorovateľné bude v Severnej a Južnej Amerike, ako aj v Antarktíde. Druhé zatmenie nastane 8. októbra.

Zatmenie Mesiaca nastáva, keď sa Slnko, Zem a Mesiac dostanú do jednej línie. Zemský tieň padá na Mesiac a tým ho zatieni. Karmínovo červená farba vzniká v prípade, že slnečné svetlo sa lomí zemskou atmosférou. Rovnaká príčina spôsobuje aj červený západ Slnka.

Ďalšie dve úplné zatmenia Mesiaca nastanú v roku 2015. NASA takýto úkaz nazýva tetráda. Podobné tetrády nastali v rokoch 1949 – 1950 a 1967 – 1968. V spomínaných rokoch došlo k tetrádam počas židovských sviatkov, rovnako tomu bude aj tohto roku. To, že zatmenia sú v zhode so sviatkami nie je prekvapením, pretože židovský kalendár je v súlade s lunárnym.

Tento rok bude bohatý aj na iné ďalšie úkazy. Dôjde tiež k dvom zatmeniam Slnka. Prvé nastane 29. apríla. Druhé 22. októbra. To znamená, že zatmenie Mesiaca sa bude striedať so zatmením Slnka.   (ru)

Gabriele Kuby:  Už sa nenecháme zaslepovať!

 Početné biskupské konferencie vydali jednoznačné vyhlásenia proti ideológii gender. Nebojme sa vysloviť pravdu. Príhovor na demonštrácii proti plánu vzdelávania v Stuttgarte – Gabriele Kubyová

 Stuttgart, 5.4.2014 (kath.net)  016 905 – „Žiadame, aby základné hodnoty našej spoločnosti, ako sú zaručené v ústave, zostali zachované: Ochrana manželstva a rodiny štátnym poriadkom, záruka práva rodičov na výchovu detí.“ Povedala to sociologička Gabriele Kuby (foto) na demonštrácii proti plánu vzdelávania v sobotu 5. apríla v Stuttgarte.

 kath.net dokumentuje príhovor Gabriele Kubyovej (na obr.)v plnom znení:

kuby-neusmieva-saMilí priatelia! Sme tu, pretože bránime základy našej kultúry, základy rodiny, blaho našich detí, budúcnosť celej spoločnosti. Žiadame, aby základné hodnoty našej spoločnosti, ako sú garantované v ústave, zostali zachované: Ochrana manželstva a rodiny štátnym poriadkom, záruka práva rodičov na výchovu detí.

Zasadzujeme sa za záujmy a práva väčšiny obyvateľstva. Až 75 percent všetkých detí do 18 zostáva u svojich zosobášených rodičov. Vyše 80 percent mladistvých si želá rodinu. V demokracii by mala vláda robiť politiku pre väčšinu a nie pre malé radikálne menšiny.

Nachádzame sa v globálnej sexuálnej revolúcii, ktorú presadzujú mocenské elity tejto zeme. Tá ideológia sa nazýva genderizmus. Tu vám rozdám zdarma malú brožúrku so základnými informáciami o „genderi“. Má názov: „Gender – nová ideológia ničí rodinu.“

Genderizmus chce zrušiť pohlavnú identitu muža a ženy – šialenstvo, aké sa v ľudskej histórii ešte nikdy nevyskytlo. Genderizmus bojuje za rovnoprávnosť, za „prijatie“ každej sexuálnej orientácie a správania. Ani to neexistuje v nijakej spoločnosti tejto zeme a nikdy neexistovalo.
Následky sú:

Vykorenenie človeka – Zničenie rodiny – sociálna anarchia.
To všetko vedie k totalitnému štátu.

Prežívame obmedzovanie verejnej mienky, náboženskej slobody, slobody svedomia, podnikateľskej slobody antidiskriminačným zákonodarstvom. A nikto si nemyslí, že sme sa už dostali na koniec tohto vývoja.

Treba ich zastaviť! Voľte 24. mája 2014 do Europarlamentu Magnificat Slovakia, voľte číslo 6!

Je ťažké presvedčiť človeka obdareného rozumom o tom, že homosexualita, bisexualita, transsexualita, transgender, intersexualita, „queer“ sexualita majú pre jednotlivca a pre spoločnosť rovnakú hodnotu ako heterosexualita. Heterosexualita je podmienkou existencie ľudského rodu, predpokladom manželstva a rodiny.

Pretože je ťažké zmeniť základné postoje človeka, robí štát dve veci:
1. Siaha po deťoch, aby ich sexualizoval a prevychoval.
2. Tvorí zákony, ktoré nás kriminalizujú, ak sa zasadzujeme za základné hodnoty, ktoré sú nositeľmi našej kultúry.

gay-nazi-flagMáme byť zaslepení zneužívaním pojmov ako sloboda, spravodlivosť, ľudské práva, mnohorakosť. Ale my sa už nenecháme zaslepovať.

Vzdelávacie plány červeno-zelenej koalície sú radikalizáciou sexuálnej pedagogiky, ktorá sa realizuje vo všetkých školách. V celom Nemecku sa krokmi štátnej spolkovej centrály pre zdravotnú osvetu realizuje raná sexualizácia detí v materskej škôlke a v škole. Deti sú navádzané k masturbácii a oboznamované s orálnym a análnym sexom. V príručne „Čo majú vedieť chlapci a muži“, ktorú centrála vydala, sa deťom vychvaľuje konečník ako sexuálny orgán. Deti nútia pri vyučovaní hovoriť o všetkých spôsoboch sexuálnych praktík. Ich pocit hanby sa ničí. Sú vháňané do ranej sexuality, takže sa úplne zmarí ich schopnosť nadväzovať vzťahy. Ako explózia sa šíria pohlavné choroby. Na to existuje iba jedno slovo: to je sexuálne zneužívanie detí a mládeže.

Za tým stoja mocenské elity tejto zeme, OSN, EÚ, ľavicové vlády, globálne operujúce organizácie ako svetová zdravotnícka organizácia WHO, IPPF, v Nemecku „pro familia“, a sú za tým veľké peniaze. Rodným otcom sexuálnej revolúcie je zločinný pedofil a „sexuológ“ Alfred Kinsey. Kinsey je mŕtvy, ale Kinseyho inštitút má ešte tento rok dostať štatus poradcu v OSN.

Mohlo to dôjsť až takto ďaleko, pretože sme zaspali. Ale už nespíme. Vstávame. Toto je len začiatok. Môže z toho byť aj u nás masové hnutie ako vo Francúzsku a iných krajinách. Odpor v Európe rastie. Početné biskupské konferencie vydali jednoznačné vyhlásenia proti ideológii „gender“. Nebojme sa vysloviť pravdu o človeku a odkrývať lži. My sme stred spoločnosti. My sme tu, pretože chceme chrániť naše deti, pretože chceme rodinu, pretože chceme slobodu a demokraciu, pretože chceme budúcnosť! –zg-

Video z manifestácie v Stuttgarte 5. apríla 2014

Romina Power a Al Bano: Ci sara (bude)

Ci sara (Bude)

Po tomto živote, ktorý na teba zabúda, po tomto nebi bez dúhy, po tejto melanchólii, ktorá sa ma zmocní pri každom klamstve, po všetkej tejto túžbe po pokoji povedz mi že to bude lepšie.

Po sne o Havaji ako všetci námorníci cez toto more z betónu,
po ďalšej zime, ktorá na mňa fúka sneh, až mi je zima keď nie som s tebou.

Musíš tomu veriť! Bude láska a najlepší svet. Bude modrá intenzívnejšia a nebo ohromnejšie. Bude tvoj tieň po mojom boku odetý v bielom. Bude aj ľudskejší spôsob povedať si „ľúbim ťa viac“.

Po dnešku, ktorý nejde, po všetkej márnivosti nikto ti nedá nič zadarmo.
Po všetkom tom zle, ktoré je vo svete okolo teba, aké je pekné nájsť ťa vedľa mňa.

Musíš tomu veriť! Bude láska a najlepší svet. Bude modrá intenzívnejšia a nebo ohromnejšie. Bude tvoj tieň po mojom boku odetý v bielom. Bude aj ľudskejší spôsob povedať si „ľúbim ťa viac“.