Irak: Kresťania za betónovými múrmi

385

16.12.2010, Irak, (churchinneed.org, magnificat.sk)V – Bagdáde a Mosule boli postavené trojmetrové betónové steny, aby chránili miestnych kresťanov pred atentátmi počas bohoslužieb.

Bariéry a políciou strážené vstupné body pre ľudí vchádzajúcich do kostolov sú odpoveďou irackej vlády na rastúce hrozby násilia v predvianočnom čase. Hrubé múry sú zatiaľ najsilnejším signálom, ktorý hovorí o snahe vyhnúť sa opakovaniu útoku z 31. októbra , pri ktorom prišlo o život 58 ĺudí.

Bežné zhromaždenia kresťanov v parkoch, či pouličné festivaly boli výzvou cirkevných lídrov úplne zrušené. Arcibiskup Bashar Warda of Erbil sa pýta: „Čo bude nasledovať? “, popísal vstup do areálov svätostánkov ako vstup do internačných táborov, napriek tomu vyjadril vláde svoju vďaku za túto snahu.

Čokoľvek bude nasledovať, veriaci sú pripravení sláviť liturgie všetkými dostupnými spôsobmi a prostriedkami. Arcibiskup takisto povedal, že od atentátu v posledný októbrový deň opustilo Bagdad a Mosul už 2000 kresťanov a uviedol, že kontaktoval správcov farností, či dávali súhlas k budovaniu betónových oplotení, čo niektorí privítali, iní považovali za ďalšie zastrašovanie už aj tak zneistenej kresťanskej komunity.

Charitatívna organizácia Cirkev v núdzi vyslala do Zakha na hranici medzi Tureckom a Sýriou, kde je väčšina irackých kresťanov na úteku skoncentrovaných potravinovú pomoc v hodnote 33 300,-USD, ďalších 20 000,-USD zhromaždila pre pozostalých obetí októbrového atentátu a napokon 13 300,- USD je určených pre tých ktorí smerujú z Bagdadu a Mosulu do bezpečnejšieho Kirkuku a a Sulaymaniyahu. Cirkev v núdzi si dala oblasť Blízkeho východu ako absolútnu prioritu na žiadosť pápeža Benedikta XVI.

http://www.churchinneed.org/site/PageServer?pagename=mainpage