Interaktívna mapa rastu moslimskej populácie vo svete

611

27.1.2011, (cnn.com/magnificat.sk) –  Interaktívna mapa znázorňuje percentuálny nárast moslimskej populácie v jednotlivých štátoch sveta, ako aj tomuto percentu zodpovedajúci počet obyvateľov. Rôzna miera rastu je odlíšená farebne.  V roku 1990 bolo na svete 1,1 miliardy moslimov. Dnes je počet dvojnásobný. Kliknutím na konkrétny štát zistíte nárast počtu moslimského obyvateľstva od roku 1990 do r. 2010, t.j. za posledných 20 rokov. Jedno z najrýchlejších temp na svete v prírastku moslimskej polulácie si drží územie Palestíny, územia, ktoré schodil a evanjelizoval sám Ježiš Kristus !  Cyprus vykázal nárast moslimského obyvateľstva z  2 000 na 200 000. Prekvapivý je pomalý rast Iránu. Skúste nájsť Slovensko. Mapa sa dá zväčšiť a zmenšiť pohybom po červenom kurzore v pravom dolnom roku.

Mapku nájdete na nasledovnej linke:

http://edition.cnn.com/interactive/2011/01/world/map.muslim.growth/index.html

(sarahma)